Ambulancia patologických novorodencov

Zabezpečuje organizáciu starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých novorodencov.

Amb.lekár: MUDr. Rozália Mišová
Sestra: Želmíra Voštinárová
Telefonický kontakt: 033/5938 547

Ordinačné hodiny:

Pondelok 9.00 - 12.00 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Utorok 9.00 - 12.00 hod.
Piatok 9.00 - 12.00 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Na vyšetrenie sa môžete objednať v ambulancii, alebo na t.č. 033/5938 547.