Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

História a charakteristika kliniky

KAIM FN Trnava poskytuje najvyššiu špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom všetkých oddelení a kliník FN a ako najvyššie pracovisko v Trnavskom kraji aj pacientom vyžadujúcim intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť z celého Trnavského samosprávneho kraja.

Klinika je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín (PCHD), kde sa sústreďuje maximum činnosti kliniky, či už je to poskytovanie intenzívnej starostlivosti na lôžkovej časti, poskytovanie anestéziologickej starostlivosti a ambulantnej anestéziologickej starostlivosti. Algeziologická ambulancia je umiestnená v priestoroch pavilónu Hematologického a transfúzneho oddelenia (HTO) v starej časti nemocnice.

Poskytujeme tiež konziliárnu činnosť v oblasti resuscitológie a intenzívnej medicíny a predoperačné anestéziologické vyšetrenia na lôžku. Celkový počet lôžok na KAIM je 10.

 

Pomoc pri zlepšovaní a skvalitňovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti:
Veľmi nám záleží na úrovni poskytovania našej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Váš názor je pre nás dôležitý. Budeme veľmi radi, ak si nájdete chvíľku času a podelíte sa s nami o Vaše skúsenosti, či už boli pozitívne alebo negatívne. Vo vstupnom filtri nájdete dotazníky spokojnosti. Prosíme Vás o ich anonymné vyplnenie a vhodenie do schránky.

Chcete nám vyjadriť poďakovanie a podporiť náš ďalší rozvoj a zlepšenie vybavenia našej kliniky a neviete akým spôsobom?
SOMNUS – je naše občianske združenie na ktoré nám môžete venovať 2% Vašich daní v roku 2014, prispieť na číslo nášho účtu VÚB - 298 966 415 7/0200

Stiahnite si tlačivo k darovaniu 2% z dane

Veríme, že aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečíme kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť Vášmu blízkemu.