Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Jednotky a ambulancie kliniky

ANESTÉZIOLOGICKÝ ÚSEK

Zabezpečuje podávanie celkovej a regionálnej anestézie na 7 sálach komplexu operačných sál. V tomto operačnom trakte sa podávajú anestézie pacientom z Chirurgickej, Traumatologicko-ortopedickej kliniky, pacientom z Urologického, ORL a Očného oddelenia. U pacientov hlavne z Chirurgickej kliniky zavádzame aj epidurálne katétre v rámci liečby bolesti, na vazodilatačnú terapiu alebo na tlmenie pooperačných bolestí. Z techník regionálnej anestézie používame štandardne spinálnu a epidurálnu anestéziu, blokády nervov a nervových pletení na hornej a dolnej končatine, napr. cervikálny blok, vertikálny infraklavikulárny blok, foot blok. V starom nemocničnom pavilóne sa podáva anestézia na 2 operačných a 1 zákrokovej sále na Gynekologicko-pôrodníckej klinike a 1 operačnej sále na Gynekologicko-pôrodníckej klinike.

Anestéziologický tím v zložení lekár - anestéziológ a anestéziologická sestra poskytujú aj krátkodobé anestézie pri diagnostických a liečebných úkonoch (CT a MR vyšetrenia, bronchofibroskopie, gastrofibroskopie, kardioverzie, trepanobiopsie, elektrokonvulzívna terapia a kolonoskopie).

Anestéziológovia zabezpečujú aj anestéziologické predoperačné prípravy u hospitalizovaných pacientov na lôžku.

 

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov. K dispozícii máme 10 moderne vybavených lôžok. V lôžkovej časti sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých došlo v dôsledku úrazu, intoxikácie alebo iného ochorenia ku zlyhávaniu životne dôležitých funkcií.

Z pohľadu priestorového, prístrojového vybavenia a personálneho zaistenia dosahuje klinika európske parametre. Z prístrojového vybavenia máme k dispozícii napríklad prístroj na neinvazívne monitorovanie hemodynamických parametrov (využíva sa pri optimalizácii liečby pacientov so zlyhávajúcim obehom).

 

 

AMBULANTNÁ ČASŤ

Anestéziologická ambulancia
Zabezpečuje vyšetrenie a anestéziologickú prípravu pacientov podstupujúcich plánované operačné výkony vo FN Trnava ako aj v iných nemocničných zariadeniach. Poskytujeme aj možnosť objednať sa na vyšetrenie na konkrétny čas. Ide o platenú službu a jej cena je 7 EUR.

Anestéziologická ambulancia sa nachádza na prízemí Pavilónu chirugických disciplín v časti A v priestoroch endoskopických vyšetrovacích metód.

Kontakt: 

033/5938 916


Ordinačné hodiny:
Pondelok až piatok  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Administratívna činnosť  14:30 - 15:00

 

Ambulancia chronickej bolesti
Zabezpečuje liečbu pacientov s dlhotrvajúcimi bolesťami rôznej etiológie ako i liečbu bolesti u onkologických pacientov. Liečbu bolesti poskytuje hospitalizovaným i nehospitalizovaným pacientom.

Kontakt: 

033/5938 790

mimo ordinačných hodín - 033/5938 807


Ordinačné hodiny:
Pondelok  8:00 - 12:00

Štvrtok  8:00 - 12:00