Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Návštevné hodiny

Denne  14:00 - 15:00,  16:00 - 17:00

Mimo návštevných hodín môžete prísť len so súhlasom prednostky, primárky alebo službukonajúceho lekára. Vzhľadom k tomu, že sme akútne oddelenie a prijímame pacientov s ohrozením života, môže sa Vám stať, že napriek návštevným hodinám Vám nebude umožnený vstup na návštevu alebo budete dlhšie čakať. V takomto prípade Vás žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť. Personál našej kliniky Vám situáciu vždy objasní.

Režim návštev
Všetci pacienti ktorí sú hospitalizovaní na našej klinike si vyžadujú zvláštny hygienický režim. Je to najmä v záujme ich ochrany pred infekciou. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali naše zásady:
- po vstupe do filtra si umyte a vydezinfikujte ruky,
- oblečte si ochranný plášť tak, aby Vám vpredu zakrýval celý odev,
- vypnite si svoj mobilný telefón.

Používanie mobilných telefónov
Mobilné telefóny rušia činnosť našich prístrojov a monitorov, na ktorých sú pripojení Vaši príbuzní. V ich záujme si prosím vypnite mobilný telefón hneď vo vstupnom filtri. Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané ich fotografovať.