Centrálna jednotka intenzívnej starostlivosti     

História a charakteristika

Dve centrálne jednotky intenzívnej starostlivosti pre chirurgické odbory - CN JIS, poskytujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť o chorých pre odbory chirurgie, úrazovej chirurgie, ortopédie, urológie a gynekológie. Centrálne jednotky intenzívnej starostlivosti sú umiestnené v Pavilóne chirurgických disciplín na 3. a 4. poschodí.
 K dispozícii je trinásť lôžok pre intenzívnu pooperačnú starostlivosť. Oddelenie je zamerané najmä na pooperačnú starostlivosť, ale i na vážnejšie stavy, vyžadujúce intenzívnu konzervatívnu liečbu (NPB, krvácanie, úrazy a i.) a sledovanie stavu pacienta nepretržite počas 24 hodín.

Každý pacient je napojený na monitor VF (vitálne funkcie: TK, P, D), EKG, centrálny prívod O2, má k dispozícii oxymeter, injektomat, pumpu na enterálnu a parenterálnu výživu. Podľa potreby absolvuje neodkladné odborné vyšetrenia, ako je RTG, USG, CT, konziliárne vyšetrenie a pod.Na tomto oddelení sú pacienti hospitalizovaní do stabilizácie a následného zlepšenia zdravotného stavu. Našim cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava