Chirurgická klinika

História a charakteristika kliniky

Chirurgická klinika v Trnave vznikla na pôde Chirurgického oddelenia NsP Trnava v roku 1994. Klinika sa stala výukovou bázou chirurgie v odboroch ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pri zachovaní a ďalšom rozvíjaní širokého spektra chirurgických služieb.

V súčasnosti, najmä po dobudovaní nového Pavilónu chirurgických disciplín, je pripravená slúžiť ako koncová nemocnica pre pacientov z celého Trnavského samosprávneho kraja.

Chirurgia v Trnave má bohatú históriu. Prvá nemocnica, Špitál sv. Kríža, bola v Trnave založená v roku 1362. Chirurgia bola v tom čase činnosťou, ktorú vykonávali holiči a kúpeľníci. Až o storočie neskôr sa remeslu vyučení chirurgovia, ktorí sa usadili v mestách, začali združovať do cechov, ktoré dbali o určitú profesionalitu. Od roku 1769 bola Trnavská univerzita doplnená o lekársku fakultu a v rámci nej prebiehala výuka chirurgov, ktorí v tom čase museli absolvovať osobitné univerzitné vzdelanie (nie lekárske) a celých nasledujúcich 100 rokov získavali titul magistra chirurgie. Až koncom 19. storočia sa v chirurgii, ktorá sa v tom čase začínala podobať dnešnej, začali po nemeckom a rakúskom vzore vzdelávať lekári. Župná nemocnica v Trnave vznikla v roku 1824. Chirurgii sa nemocnica venovala len okrajovo. Prvým lekárom s plnou chirurgickou erudíciou bol MUDr. Pavol Nagy, ktorý pôsobil v Trnave od roku 1904 a doviedol chirurgiu na takú úroveň, že v roku 1912 bol v Trnave dostavaný moderný chirurgický pavilón s röntgenom a sterilizáciou (v tom čase patril k najmodernejším na území Slovenska). Zomrel v roku 1915 na perforovanú apendicitídu. Vo vojnovom období poklesol počet operačných výkonov, nemocnica slúžila na doliečovanie vojnových poranení. Chirurgické oddelenie v tom čase viedol MUDr. Aurel Candea.

Po vzniku ČSR od roku 1920 nasledovala rada primárov, ktorí odovzdali trnavským pacientom roky svojho života a každý svojim dielom prispel k napredovaniu odboru. Viacerí z nich a ich žiakov presiahli rámec okresnej nemocnice:

1920 - 1933  MUDr. Karol Krčméry
1934 - 1951  MUDr. Mikuláš Nádaši
1951 - 1961  doc. MUDr. Andrej Kukura
1961 - 1975  doc. MUDr. Vojtech Bruoth
1975 - 1991  MUDr. Štefan Holúbek, CSc.
1991 - dnes  prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.

Chirurgická klinika v Trnave poskytuje na 60 lôžkach chirurgické služby v celom rozsahu všeobecnej chirurgie s osobitným zameraním na onkochirurgiu, viscerálnu chirurgiu, cievnu chirurgiu a koloproktológiu. V júni 2007 sa presťahovala do nových priestorov Pavilónu chirurgických disciplín. Tu vytvárajú priestory pre pacientov, technické vybavenie a moderný komplex operačných sál dobré podmienky pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Chirurgická klinika poskytuje svojim pacientom liečbu celého rozsahu ochorení spadajúcich do odboru všeobecnej a cievnej chirurgie.

Približne tretinu z hospitalizovaných tvoria pacienti, ktorých ochorenie bolo diagnostikované ambulantne a operačný výkon je možné naplánovať. Tí sú zaradení do poradovníka a prijatí s predoperačnými vyšetreniami a anestéziologickou prípravou. Operačný výkon sa spravidla uskutoční nasledujúci deň po prijatí.

Ostatní pacienti sú prijímaní urgentne, poukázaní od svojho praktického lekára, ambulantného chirurga, iného špecialistu, alebo preložení z pracovísk Fakultnej nemocnice. Pacienti s urgentnými stavmi môžu byť prijatí v pracovnej dobe alebo po nej cestou pohotovostnej ambulancie v čase 15:30 - 7:30. Akútne prijatí pacienti sú operovaní neodkladne alebo, ak to stav dovolí, po vykonaní nevyhnutných vyšetrení na chirurgickej klinike v spolupráci s inými medicínskymi odbormi.

Lôžková časť Chirurgickej kliniky je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín na 2. poschodí.

Na prízemí je endoskopická, proktologická, cievna a chirurgická ambulancia. Trakt na 1. poschodí spolu s traumatologickou ambulanciou v čase 15:30 - 7:30 slúži ako pohotovostná ambulancia pre chirurgické disciplíny (chirurgiu, traumatológiu a urológiu).

Chirurgická klinika sa zaoberá ochoreniami a stavmi spadajúcimi do všeobecnej chirurgie, ako sú náhle príhody brušné, ochorenia ciev, nádorové ochorenia tráviaceho traktu, chirurgické ochorenia kože, prsníka, ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, infekcie končatín u diabetikov, ochorenia konečníka, vrátane zápalových a nádorových, inkontinencia moču a stolice, ochorenia brušnej slinivky, ochorenia pečene, chronické zápaly tenkého a hrubého čreva, ochorenia tepien a žíl, ochorenia žlčníka a žlčových ciest, riešenie všetkých typov prietrží brušnej steny, plastické odstraňovanie tukových lalokov brušnej steny, odstraňovanie Dupuytrenovej kontraktrúry šliach ruky, zavádzanie výživy do žalúdka (PEG), endoskopické výkony pri morbídnej obezite, cievne fistuly pre dialýzu a zavádzanie katétrov do centrálnych žíl (permkat).