Chirurgická klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

Jednotka aseptickej chirurgie
Na jednotke aseptickej chirurgie časti A chirurgickej kliniky bývajú uložení pacienti s najčastejšími chirurgickými ochoreniami (ochorenia žlčníka a žlčových ciest, pankreasu, rôznymi typmi hernií, apendicitídou) a pacienti, ktorí sú prijatí s nie celkom jasnými brušnými ochoreniami s podozrením na akútnu brušnú príhodu.

Jednotka aseptickej chirurgie má 23 lôžok, z nich 2 sú nadštandardné

 

Jednotka chirurgie konečníka
Pozostáva z proktologickej ambulancie a 10 lôžok určených pre tieto ochorenia na časti B Chirurgickej kliniky.

Ponúka komplexnú diagnostiku a chirurgickú aj neoperačnú liečbu ambulantne alebo formou hospitalizácie pri nasledovných ochoreniach:
hemoroidy
trhlina konečníka
kryptitída
absces a fistula konečníka
poruchy panvového dna
poruchy vyprázdňovania konečníka a zápcha
inkontinencia stolice
prolaps konečníka
zhubné a nezhubné nádory konečníka
zápalové ochorenia čreva a ich komplikácie
niektoré kožné ochorenia v okraji konečníka

Ordinačné hodiny:
Pondelok
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Utorok
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Streda
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Piatok
10:00 - 12:00 stomická poradňa
9:30 - 12:30, 13:00 - 15:00 vyšetrenia MMS

Objednávanie pacientov:
Denne
8:00 - 9:00
Tel.: 033 593 88 17

 

Jednotka pre chirurgické infekcie
Deväť lôžok na časti B Chirurgickej kliniky je určených pre rôznorodú skupinu pacientov s infekciami vyžadujúcimi chirurgickú liečbu. V prípade voľných kapacít sú tu hospitalizovaní aj pacienti s diabetickou nohou, cievnymi ochoreniami a ochoreniami konečníka alebo hrubého čreva.

 

Jednotka cievnej chirurgie
Jednotka cievnej chirurgie zahŕňa cievnu ambulanciu, ktorá sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín, a 12 lôžok pre pacientov vyhradených na časti B Chirurgickej kliniky.

V cievnej ambulancii sa ordinuje v súčasnosti počas dvoch dní (streda a štvrtok).

Pre urgentné stavy je zabezpečené odborné vyšetrenie a ošetrenie nepretržite. Ambulantná činnosť je zameraná na diagnostiku cievnych ochorení, sekundárnu prevenciu cievnych ochorení, liečbu cievnych ochorení a dispenzárnu starostlivosť.

Na vyšetrenie na cievnej ambulancii sa pacienti môžu objednať priamo v ambulancii alebo telefonicky na čísle telefónu 033 593 88 24.

Pokiaľ stav ochorenia vyžaduje diagnostiku a liečbu cestou hospitalizácie, táto je poskytovaná pacientom na jednotke cievnej chirurgie.

Činnosť jednotky cievnej chirurgie je zameraná na diagnostiku a liečbu tepnových a žilových ochorení, kde sa predpokladá okrem diagnostiky intervenčná liečba vo forme miniinvazívnych zákrokov alebo chirurgických zákrokov. Cievne ochorenia patria do skupiny srdcovo-cievnych ochorení a v užšom ponímaní sa nazývajú ochoreniami periférnych ciev.

Ordinačné hodiny:
Utorok
15:30 - 17:00
Streda
9:30 - 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok
9:30 - 12:30  13:00 - 15:00

 

CHIRURGICKÉ AMBULANCIE

Chirurgická a chirurgická príjmová ambulancia
Nachádza sa na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín (vedľa Cievnej ambulancie).

Slúži v pracovnej dobe v čase 7:00 - 15:00 na vyšetrenia pacientov, pooperačné kontroly a preväzy.

Chirurgická ambulancia je zároveň určená aj na prijímanie pacientov objednaných k plánovaným operáciám. Lekári na príjmovej ambulancii sa striedajú. Tútorom je starší chirurg, ktorý má v ten deň konzíliá.

 

Ambulancia chirurgie štítnej žľazy
Nachádza sa na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín v priestoroch Všeobecnej chirurgickej ambulancie. Zameriava sa na poradenstvo a prípravu pacienta pred operačným výkonom na štítnej žľaze a prištítnych telieskach.

Ordinačné hodiny:
Piatok
13:00 - 14:30