Chirurgická klinika

História a charakteristika kliniky

Chirurgická klinika v Trnave vznikla na pôde Chirurgického oddelenia NsP Trnava v roku 1994. Klinika sa stala výukovou bázou chirurgie v odboroch ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pri zachovaní a ďalšom rozvíjaní širokého spektra chirurgických služieb.

V súčasnosti, najmä po dobudovaní nového Pavilónu chirurgických disciplín, je pripravená slúžiť ako koncová nemocnica pre pacientov z celého Trnavského samosprávneho kraja.

Chirurgia v Trnave má bohatú históriu. Prvá nemocnica, Špitál sv. Kríža, bola v Trnave založená v roku 1362. Chirurgia bola v tom čase činnosťou, ktorú vykonávali holiči a kúpeľníci. Až o storočie neskôr sa remeslu vyučení chirurgovia, ktorí sa usadili v mestách, začali združovať do cechov, ktoré dbali o určitú profesionalitu. Od roku 1769 bola Trnavská univerzita doplnená o lekársku fakultu a v rámci nej prebiehala výuka chirurgov, ktorí v tom čase museli absolvovať osobitné univerzitné vzdelanie (nie lekárske) a celých nasledujúcich 100 rokov získavali titul magistra chirurgie. Až koncom 19. storočia sa v chirurgii, ktorá sa v tom čase začínala podobať dnešnej, začali po nemeckom a rakúskom vzore vzdelávať lekári. Župná nemocnica v Trnave vznikla v roku 1824. Chirurgii sa nemocnica venovala len okrajovo. Prvým lekárom s plnou chirurgickou erudíciou bol MUDr. Pavol Nagy, ktorý pôsobil v Trnave od roku 1904 a doviedol chirurgiu na takú úroveň, že v roku 1912 bol v Trnave dostavaný moderný chirurgický pavilón s röntgenom a sterilizáciou (v tom čase patril k najmodernejším na území Slovenska). Zomrel v roku 1915 na perforovanú apendicitídu. Vo vojnovom období poklesol počet operačných výkonov, nemocnica slúžila na doliečovanie vojnových poranení. Chirurgické oddelenie v tom čase viedol MUDr. Aurel Candea.

Po vzniku ČSR od roku 1920 nasledovala rada primárov, ktorí odovzdali trnavským pacientom roky svojho života a každý svojim dielom prispel k napredovaniu odboru. Viacerí z nich a ich žiakov presiahli rámec okresnej nemocnice:

1920 - 1933  MUDr. Karol Krčméry
1934 - 1951  MUDr. Mikuláš Nádaši
1951 - 1961  doc. MUDr. Andrej Kukura
1961 - 1975  doc. MUDr. Vojtech Bruoth
1975 - 1991  MUDr. Štefan Holúbek, CSc.
1991 - dnes  prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.

Chirurgická klinika v Trnave poskytuje na 60 lôžkach chirurgické služby v celom rozsahu všeobecnej chirurgie s osobitným zameraním na onkochirurgiu, viscerálnu chirurgiu, cievnu chirurgiu a koloproktológiu. V júni 2007 sa presťahovala do nových priestorov Pavilónu chirurgických disciplín. Tu vytvárajú priestory pre pacientov, technické vybavenie a moderný komplex operačných sál dobré podmienky pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Chirurgická klinika poskytuje svojim pacientom liečbu celého rozsahu ochorení spadajúcich do odboru všeobecnej a cievnej chirurgie.

Približne tretinu z hospitalizovaných tvoria pacienti, ktorých ochorenie bolo diagnostikované ambulantne a operačný výkon je možné naplánovať. Tí sú zaradení do poradovníka a prijatí s predoperačnými vyšetreniami a anestéziologickou prípravou. Operačný výkon sa spravidla uskutoční nasledujúci deň po prijatí.

Ostatní pacienti sú prijímaní urgentne, poukázaní od svojho praktického lekára, ambulantného chirurga, iného špecialistu, alebo preložení z pracovísk Fakultnej nemocnice. Pacienti s urgentnými stavmi môžu byť prijatí v pracovnej dobe alebo po nej cestou pohotovostnej ambulancie v čase 15:30 - 7:30. Akútne prijatí pacienti sú operovaní neodkladne alebo, ak to stav dovolí, po vykonaní nevyhnutných vyšetrení na chirurgickej klinike v spolupráci s inými medicínskymi odbormi.

Lôžková časť Chirurgickej kliniky je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín na 2. poschodí.

Na prízemí je endoskopická, proktologická, cievna a chirurgická ambulancia. Trakt na 1. poschodí spolu s traumatologickou ambulanciou v čase 15:30 - 7:30 slúži ako pohotovostná ambulancia pre chirurgické disciplíny (chirurgiu, traumatológiu a urológiu).

Chirurgická klinika sa zaoberá ochoreniami a stavmi spadajúcimi do všeobecnej chirurgie, ako sú náhle príhody brušné, ochorenia ciev, nádorové ochorenia tráviaceho traktu, chirurgické ochorenia kože, prsníka, ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, infekcie končatín u diabetikov, ochorenia konečníka, vrátane zápalových a nádorových, inkontinencia moču a stolice, ochorenia brušnej slinivky, ochorenia pečene, chronické zápaly tenkého a hrubého čreva, ochorenia tepien a žíl, ochorenia žlčníka a žlčových ciest, riešenie všetkých typov prietrží brušnej steny, plastické odstraňovanie tukových lalokov brušnej steny, odstraňovanie Dupuytrenovej kontraktrúry šliach ruky, zavádzanie výživy do žalúdka (PEG), endoskopické výkony pri morbídnej obezite, cievne fistuly pre dialýzu a zavádzanie katétrov do centrálnych žíl (permkat). 

 


Mamologické pracovisko FN Trnava

- komplexná starostlivosť o pacientky ochoreniami prsníka

- multidisciplinárny prístup (gynekológ, chirurg, klinický onkológ, rádiológ, klinický psychológ, patológ)

- ultrazvuková a mamografická diagnostika, biopsie/aspirácie prsníkov

- preventívna starostlivosť

- komplexná predoperačná starostlivosť a staging

- onkochirurgická liečba, onkologická starostlivosť

- dispenzarizácia u pacientiek so zhubným nádorom prsníka

- multidisciplinárne indikačné semináre

 

Kontakty na objednanie/konzíliá pacientok:

 

Mamologická poradňa

Miesto: Pavilón chirurgických disciplín, Prízemie, Mamologická poradňa

Kontakt na objednanie: Pondelok-Piatok 7:30-14:00 hod. Tel.: 033 / 5938 959

Prevádzka poradne: Utorok a štvrtok 12:00-14:00 hod. Email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Onkologická dispenzarizácia

Miesto: Starý pavilón, Onkologická ambulancia a centrálna ambulancia

Kontakt na objednanie: Tel: 033 / 5938 757

Prevádzka ambulancie: Štvrtok: 10:00-12:00 hod. Email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ultrazvukové a mamografické vyšetrenie prsníkov, intervencie

Miesto: Pavilón chirurgických disciplín, Prízemie, Ultrazvukové a Mamografické pracovisko

Kontakt na objednanie: Pondelok- Piatok 7:30-14:00 hod. Tel.: 033 / 5938 959

Prevádzka ultrazvukového a mamografického pracoviska: Pondelok, Streda, Piatok: 7:30-14:30 hod. Email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Fotogaléria


Jednotky a ambulancie kliniky

Jednotka aseptickej chirurgie
Na jednotke aseptickej chirurgie časti A chirurgickej kliniky bývajú uložení pacienti s najčastejšími chirurgickými ochoreniami (ochorenia žlčníka a žlčových ciest, pankreasu, rôznymi typmi hernií, apendicitídou) a pacienti, ktorí sú prijatí s nie celkom jasnými brušnými ochoreniami s podozrením na akútnu brušnú príhodu.

Jednotka aseptickej chirurgie má 23 lôžok, z nich 2 sú nadštandardné

 

Jednotka chirurgie konečníka
Pozostáva z proktologickej ambulancie a 10 lôžok určených pre tieto ochorenia na časti B Chirurgickej kliniky.

Ponúka komplexnú diagnostiku a chirurgickú aj neoperačnú liečbu ambulantne alebo formou hospitalizácie pri nasledovných ochoreniach:
hemoroidy
trhlina konečníka
kryptitída
absces a fistula konečníka
poruchy panvového dna
poruchy vyprázdňovania konečníka a zápcha
inkontinencia stolice
prolaps konečníka
zhubné a nezhubné nádory konečníka
zápalové ochorenia čreva a ich komplikácie
niektoré kožné ochorenia v okraji konečníka

Ordinačné hodiny:
Pondelok
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Utorok
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Streda
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok
9:00 - 12:30  13:00 - 15:00
Piatok
10:00 - 12:00 stomická poradňa
9:30 - 12:30, 13:00 - 15:00 vyšetrenia MMS

Objednávanie pacientov:
Denne
8:00 - 9:00
Tel.: 033 593 88 17

 

Jednotka pre chirurgické infekcie
Deväť lôžok na časti B Chirurgickej kliniky je určených pre rôznorodú skupinu pacientov s infekciami vyžadujúcimi chirurgickú liečbu. V prípade voľných kapacít sú tu hospitalizovaní aj pacienti s diabetickou nohou, cievnymi ochoreniami a ochoreniami konečníka alebo hrubého čreva.

 

Jednotka cievnej chirurgie
Jednotka cievnej chirurgie zahŕňa cievnu ambulanciu, ktorá sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín, a 12 lôžok pre pacientov vyhradených na časti B Chirurgickej kliniky.

V cievnej ambulancii sa ordinuje v súčasnosti počas dvoch dní (streda a štvrtok).

Pre urgentné stavy je zabezpečené odborné vyšetrenie a ošetrenie nepretržite. Ambulantná činnosť je zameraná na diagnostiku cievnych ochorení, sekundárnu prevenciu cievnych ochorení, liečbu cievnych ochorení a dispenzárnu starostlivosť.

Na vyšetrenie na cievnej ambulancii sa pacienti môžu objednať priamo v ambulancii alebo telefonicky na čísle telefónu 033 593 88 24.

Pokiaľ stav ochorenia vyžaduje diagnostiku a liečbu cestou hospitalizácie, táto je poskytovaná pacientom na jednotke cievnej chirurgie.

Činnosť jednotky cievnej chirurgie je zameraná na diagnostiku a liečbu tepnových a žilových ochorení, kde sa predpokladá okrem diagnostiky intervenčná liečba vo forme miniinvazívnych zákrokov alebo chirurgických zákrokov. Cievne ochorenia patria do skupiny srdcovo-cievnych ochorení a v užšom ponímaní sa nazývajú ochoreniami periférnych ciev.

Ordinačné hodiny:
Utorok
15:30 - 17:00
Streda
9:30 - 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok
9:30 - 12:30  13:00 - 15:00

 

CHIRURGICKÉ AMBULANCIE

Chirurgická a chirurgická príjmová ambulancia
Nachádza sa na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín (vedľa Cievnej ambulancie).

Slúži v pracovnej dobe v čase 7:00 - 15:00 na vyšetrenia pacientov, pooperačné kontroly a preväzy.

Chirurgická ambulancia je zároveň určená aj na prijímanie pacientov objednaných k plánovaným operáciám. Lekári na príjmovej ambulancii sa striedajú. Tútorom je starší chirurg, ktorý má v ten deň konzíliá.

 

Ambulancia chirurgie štítnej žľazy
Nachádza sa na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín v priestoroch Všeobecnej chirurgickej ambulancie. Zameriava sa na poradenstvo a prípravu pacienta pred operačným výkonom na štítnej žľaze a prištítnych telieskach.

Ordinačné hodiny:
Piatok
13:00 - 14:30


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na oddelenie a uložení na izbu:
- prezlečte sa do osobnej bielizne (ak nemáte, dostanete ústavnú)
- šatstvo si môžete uložiť do skrinky na izbe (v takom prípade zodpovedáte za svoje veci) alebo do ústavnej šatne (zabezpečí sestra)
- osobné veci si skontrolujte, peniaze a cenné veci si môžete v spolupráci so sestrou uložiť do trezoru, ktorý sa nachádza na JIS Chirurgickej kliniky
- väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným
- lieky, ktoré užívate, buď odovzdajte sestre (budete ich užívať pod jej kontrolou), alebo lieky ukážte sestre a informujte ju o spôsobe užívania (najlepšie na zozname s presným dávkovaním)
- možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne s povolením vedúcej sestry
- menom označené potraviny si môžete uložiť do chladničky v kuchynke, za ich stratu však nemôžeme niesť zodpovednosť
- v prípade, že máte nejasnosti o príjme jedla pred vyšetreniami, treba túto otázku konzultovať s lekárom, resp. sestrou.

Povinnosti pacienta:
- riaďte sa pokynmi lekárov a sestier
- po prijatí až do vyšetrenia lekárom sa zdržiavajte na izbe
- udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách a ostatných priestoroch)
- počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia
- po podaní infúzií a injekcií zotrvajte určitý čas na lôžku
- dodržiavajte denný režim – viď nižšie
- vzďaľovanie sa z oddelenia je povolené len so súhlasom sestry

Denný program oddelenia:
5:00
odbery na lab. vyšetrenia, meranie teploty, podávanie ranných liekov
6:00 - 7:00
ranná hygiena, úprava lôžka
7:00 - 7:30
poriadok na izbe, príprava na operáciu
7:30 - 8:30
vizita, raňajky
8:30 - 11:30
konziliárne vyšetrenia, rhb. procedúry, podávanie infúzií a injekcií, prepustenia
11:30 - 12:00
obed, obedňajšie ordinácie
12:30 - 14:30
poobedňajší kľud, vyšetrenie prijatých pacientov, písanie prepúšťacích správ
14:30 - 15:00
meranie telesnej teploty, ordinácie novým pacientom
15:00 - 17:30
rehabilitácia, kultúra, návštevy
17:30 - 18:00
večera, večerné ordinácie
18:00 - 21:00
voľný program, TV, iné
21:00 - 21:30
podávanie večerných injekcií, niektorých medikácií
21:30 - 22:00
príprava na spánok, večerná toaleta
22:00 - 5:00
nočný kľud

Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:
- možnosť sledovania TV do 22:00
- návštevy duchovných a náboženské úkony povolené od 15:00 do 22:00 v inom čase po dohode s ošetrujúcim lekárom
- možnosť nedeľňajších omší v kaplnke v areáli nemocnice

Postup pri prepustení pacienta:
- odovzdať všetky zapožičané veci
- predbežnú prepúšťaciu správu dostanete hneď, definitívna správa je zasielaná obvodnému lekárovi do 3 dní
 
Sťažnosti pacientov:
Prvý krok - pokus o vydiskutovanie problému s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať
Druhý krok - ak bol prvý krok neúspešný:
a) sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
b) sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia
c) sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia
d) sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa FN
e) sťažnosť na chod oddelenia podávajte u primára alebo vedúcej sestry

Naším zámerom je aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príjemný pobyt a skoré uzdravenie.


Návštevné hodiny

Denne  14:00 - 17:00

U ťažkých stavov dohoda s lekárom.


Ponuka nadštandardných služieb

Nadštandardné izby
- Dve nadštandardné jednoposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením vybavené chladničkou, televízorom a pripojením na internet.
- Jednu nadštandardnú jednoposteľovú izbu vybavenú chladničkou, televízorom a pripojením na internet (izba je bez sociálneho zariadenia). 

Informácie pre pacientov so stómiou
Ponúkame dve nadštandardné jednoposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením vybavené chladničkou, televízorom a pripojením na internet.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

Prednosta:
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
033/5938 850

Primár:
MUDr. Igor Keher
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
033/5938 858

Vedúca sestra:
Mgr. Monika Střádalová, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
033/5938 857