Denné detské sanatórium

História a charakteristika sanatória

V špecializačnom odbore:

- pediatrická neurológia,

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

- pneumológia a ftizeológiaAdresa:
Ulica Čajkovského 32
Trnava, 917 01

Telefonický kontakt:
0918 320 401Prevádzková doba:
Pondelok - piatok  7:00 - 16:30
Pondelok - piatok  
6:30 - 16:30 v stacionári pneumológie a ftizeológieOdborný tím zariadenia tvorí detský neurológ, klinický psychológ, Montessori terapeut, logopéd, fyzioterapeuti, sestry a personál zaisťujúci pomocné služby.

Stacionár v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia bol zriadený FN Trnava v roku 1989. 
Zariadenie pôsobí ako lôžkové zariadenie denného typu pri FN Trnava.
 Náplňou zariadenia je poskytovanie liečebno – preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6. - 7. roku života. Odborná zdravotnícka starostlivosť o deti je rozdelená do lôžkovej a ambulantnej časti. 
Lôžková časť predstavuje dve skupiny detí rozdelených podľa veku a úrovne psychomotorického vývinu. 
Kapacita zariadenia je 25 lôžok.
 Deťom, ktoré navštevujú zariadenie sú poskytované diagnostické, terapeutické, poradenské, neurologické, psychologické, logopedické a rehabilitačné vyšetrenia a terapia. Medzi naše profilové smerovanie patrí i Montessori liečebná pedagogika. Rehabilitácia spočíva v individuálnej a skupinovej liečebnej telesnej výchove, ďalej zahŕňa reflexné cvičenie, cvičenia na fyziobale, liečba hrou s náradím – lopty, činky, kruhy, akupresúrne pomôcky, vodoliečba – bazén, vírivka, perlička, jacuzzi, nožná vírivka, nožná masáž, bioptron lampa, magnetoterapia, laseroterapia.

Stacionár v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia bol zriadený v roku 1992 a poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť a terciálnu prevenciu pre deti od 2,5 roka do 6 rokov. Indikáciou k liečbe sú poruchy imunity, recidivujúce infekty horných a dolných dýchacích ciest, astma bronchiale. Kapacita stacionára je 25 lôžok.Poskytované služby:
• farmakoterapia – podávanie liečiv
• balneoterapia – inhalačná a pitná liečba
• fototerapia / liečba svetlom / - bioptron lampa, solux
• mechanoterapia – klasická masáž
• termoterapia – sauna
• morský kúpeľ- morská voda, ktorá sa aerosolovo rozprašuje v malom uzatvorenom priestore
• hydroterapia – v bazéne, vírivke a cvičenie vo vode
• aromaterapia – aplikácia éterických olejov a silíc
• muzikoterapia, arterapia – liečba hudbou a tvorivou činnosťou
• liečebná a dýchacia gymnastika – systém cvikov zameraných na mechaniku dýchania
• klimatoterapia – pobyt na čerstvom vzduchu