Denné detské sanatórium

Ordinačné hodiny

Detský neurológ
MUDr. Alena Pobiecka

Streda  7:30 - 15:30

Klinický psychológ
PhDr. Ivana Justusová

Streda  7:30 - 15:30

Štvrtok  7:30 - 11:30

Piatok  7:30 - 15:30

Psychológ - Montessori terapeut
Mgr. Mária Kozelková, PhD.

Utorok  7:30 - 15:30Logopéd
Mgr. Ľubica Hanzelová

Utorok  7:30 - 15:30

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava