Detská klinika

História a charakteristika kliniky

Detská klinika slúži tiež ako výučbová základňa pre študentov FZaSP Trnavskej univerzity a žiakov Strednej zdravotníckej školy v Trnave.

Detská klinika FN na úseku nemocničnej starostlivosti je funkčne a odborne najvyššou jednotkou pre užšie spádové územie okresu a zároveň poskytuje vysokošpecializované služby širšiemu spádovému územiu. Na klinike sú hospitalizované deti od obdobia novorodenca až do ukončenia 18 roku života.

Detská klinika má 38 lôžok na troch ošetrovacích jednotkách. Ošetrovacia jednotka batoliat od 0 - 3 rokov má 18 lôžok, pre deti 3 - 18 ročné máme 17 lôžok. 3 lôžka sú vyhradené pre intenzívnu starostlivosť.

Deti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, môžu tráviť chvíle v herni, kde majú televízor, počítače a veľa hračiek.

Poskytovaná starostlivosť je pre nasledujúce ochorenia:
dýchacích orgánov - akútne aj chronické
alergické a poruchy imunity
obličiek a močových ciest
pre choroby srdca a ciev
zažívacích orgánov (akútnych aj chronických)
pre choroby kĺbov a spojiva
pre choroby krvotvorby
pre ochorenia neurologické
intenzívnu starostlivosť mimo umelej ventilácie

Prístrojové vybavenie kliniky je v mnohých oblastiach nadštandardné.

Snahou vedenia nemocnice a všetkých pracovníkov detskej kliniky je vytvoriť čo najdomáckejšie prostredie pre hospitalizované deti. Pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí, môžu tráviť čas v herni alebo v detskom kútiku. K dispozícii majú počítače, video, DVD prehrávače, televízory, množstvo hračiek a knihy. Na detskej klinike je vytvorená internetová WiFi sieť. Na oddelení je možné zapožičať si tablet bez poplatku.