Detská klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

Detská gastroenterologická ambulancia
Detská gastroenterologická ambulancia je od 1. 10. 2013 zriadená v Gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, v priestoroch Ambulancie pre patologických novorodencov.


 
 

Detská obezitologická ambulancia
lekár: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc .

Ordinačné hodiny:
Utorok 8:30 - 15:00
Štvrtok 8:30 - 15:00

Tel. kontakt: 033/59 38 329
Iba pre objednaných pacientov

 

Odborná a konziliárna ambulancia
Vykonáva odborné konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice a praktickým lekárom pre deti a dorast spádového územia.

Prijíma pacientov odoslaných odbornými a praktickými lekármi pre deti a dorast v dobe 7:30 - 15:30.


 

Detská psychologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Pondelok, utorok 7:30 - 15:30
Štvrtok 12:00 - 15:30


Ambulancia sa nachádza v priestoroch detskej kliniky na 3. poschodí.


 

Detská neurologická ambulancia
Ambulancia na nachádza v pavilóne Neurologického oddelenia na 3. poschodí pred vstupom na Neurologické oddelenie ženy.

Tel. kontakt:
033/5938 447

Objednávanie pacientov, informácie o výsledkoch:
13:00 - 14:00

Ordinačné hodiny:
Pondelok  12:00 - 15:00
Utorok  7:30 - 8:30 (odbery),  10:00 - 15:00
Streda  7:30 - 15:00 (Denné detské sanatórium)
Štvrtok  7.30 - 8:30 (odbery),  10:00 - 14:00
             14:00 - 15:00 (USG vyšetrenia - Detská klinika)
Piatok 12:00 - 15:00

 

V priestoroch Detskej kliniky nie je LSPP.