Detská klinika

Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Hospitalizácia dieťaťa je pre dieťa i jeho rodičov veľmi náročný zážitok a preto sa snažíme dĺžku hospitalizácie skrátiť na dobu nevyhnutnú na ich vyšetrenie a liečbu.

Pri hospitalizácii potrebuje dieťa a sprevádzajúci rodič iba základné hygienické potreby, obuv, podľa voľby pyžamo a župan. Odporúčame nenosiť si na kliniku cennosti.

S deťmi mladšími ako 6 rokov môže byť jeden z rodičov, príp. iný priamy príbuzný. V prípade, že kapacita lôžok pre matky nedovoľuje, aby bol sprievod hospitalizovaný s dieťaťom, po dohovore s vedením umožňujeme pobyt počas dňa.

Pre sprievodcu hospitalizovaných detí je vyhradených 10 lôžok. Rodič alebo iný sprievodca prijatý na ošetrovaciu jednotku je oboznámený s domácim poriadkom. Prosíme o dodržiavanie tohto poriadku, aby sme mohli zabezpečiť dostatočný pokoj pre všetky deti hospitalizované na ošetrovacej jednotke.

Pre deti mladšie ako 3 roky máme 18 lôžok a 10 lôžok pre matky. Uprednostňujú sa matky dojčiace, ktoré majú pobyt a stravu zadarmo.