Detská klinika

Detská gastroenterologická ambulancia
Detská gastroenterologická ambulancia je od 1. 10. 2013 zriadená v Gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, v priestoroch Ambulancie pre patologických novorodencov.