Detská klinika

História a charakteristika kliniky

Detská klinika slúži tiež ako výučbová základňa pre študentov FZaSP Trnavskej univerzity a žiakov Strednej zdravotníckej školy v Trnave.

Detská klinika FN na úseku nemocničnej starostlivosti je funkčne a odborne najvyššou jednotkou pre užšie spádové územie okresu a zároveň poskytuje vysokošpecializované služby širšiemu spádovému územiu. Na klinike sú hospitalizované deti od obdobia novorodenca až do ukončenia 18 roku života.

Detská klinika má 38 lôžok na troch ošetrovacích jednotkách. Ošetrovacia jednotka batoliat od 0 - 3 rokov má 18 lôžok, pre deti 3 - 18 ročné máme 17 lôžok. 3 lôžka sú vyhradené pre intenzívnu starostlivosť.

Deti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, môžu tráviť chvíle v herni, kde majú televízor, počítače a veľa hračiek.

Poskytovaná starostlivosť je pre nasledujúce ochorenia:
dýchacích orgánov - akútne aj chronické
alergické a poruchy imunity
obličiek a močových ciest
pre choroby srdca a ciev
zažívacích orgánov (akútnych aj chronických)
pre choroby kĺbov a spojiva
pre choroby krvotvorby
pre ochorenia neurologické
intenzívnu starostlivosť mimo umelej ventilácie

Prístrojové vybavenie kliniky je v mnohých oblastiach nadštandardné.

Snahou vedenia nemocnice a všetkých pracovníkov detskej kliniky je vytvoriť čo najdomáckejšie prostredie pre hospitalizované deti. Pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí, môžu tráviť čas v herni alebo v detskom kútiku. K dispozícii majú počítače, video, DVD prehrávače, televízory, množstvo hračiek a knihy. Na detskej klinike je vytvorená internetová WiFi sieť. Na oddelení je možné zapožičať si tablet bez poplatku.


Jednotky a ambulancie kliniky

Detská gastroenterologická ambulancia
Detská gastroenterologická ambulancia je od 1. 10. 2013 zriadená v Gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, v priestoroch Ambulancie pre patologických novorodencov.


 
 

Detská obezitologická ambulancia
lekár: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc .

Ordinačné hodiny:
Utorok 8:30 - 15:00
Štvrtok 8:30 - 15:00

Tel. kontakt: 033/59 38 329
Iba pre objednaných pacientov

 

Odborná a konziliárna ambulancia
Vykonáva odborné konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice a praktickým lekárom pre deti a dorast spádového územia.

Prijíma pacientov odoslaných odbornými a praktickými lekármi pre deti a dorast v dobe 7:30 - 15:30.


 

Detská psychologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Pondelok, utorok 7:30 - 15:30
Štvrtok 12:00 - 15:30


Ambulancia sa nachádza v priestoroch detskej kliniky na 3. poschodí.


 

Detská neurologická ambulancia
Ambulancia na nachádza v pavilóne Neurologického oddelenia na 3. poschodí pred vstupom na Neurologické oddelenie ženy.

Tel. kontakt:
033/5938 447

Objednávanie pacientov, informácie o výsledkoch:
13:00 - 14:00

Ordinačné hodiny:
Pondelok  12:00 - 15:00
Utorok  7:30 - 8:30 (odbery),  10:00 - 15:00
Streda  7:30 - 15:00 (Denné detské sanatórium)
Štvrtok  7.30 - 8:30 (odbery),  10:00 - 14:00
             14:00 - 15:00 (USG vyšetrenia - Detská klinika)
Piatok 12:00 - 15:00

 

V priestoroch Detskej kliniky nie je LSPP. 


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Hospitalizácia dieťaťa je pre dieťa i jeho rodičov veľmi náročný zážitok a preto sa snažíme dĺžku hospitalizácie skrátiť na dobu nevyhnutnú na ich vyšetrenie a liečbu.

Pri hospitalizácii potrebuje dieťa a sprevádzajúci rodič iba základné hygienické potreby, obuv, podľa voľby pyžamo a župan. Odporúčame nenosiť si na kliniku cennosti.

S deťmi mladšími ako 6 rokov môže byť jeden z rodičov, príp. iný priamy príbuzný. V prípade, že kapacita lôžok pre matky nedovoľuje, aby bol sprievod hospitalizovaný s dieťaťom, po dohovore s vedením umožňujeme pobyt počas dňa.

Pre sprievodcu hospitalizovaných detí je vyhradených 10 lôžok. Rodič alebo iný sprievodca prijatý na ošetrovaciu jednotku je oboznámený s domácim poriadkom. Prosíme o dodržiavanie tohto poriadku, aby sme mohli zabezpečiť dostatočný pokoj pre všetky deti hospitalizované na ošetrovacej jednotke.

Pre deti mladšie ako 3 roky máme 18 lôžok a 10 lôžok pre matky. Uprednostňujú sa matky dojčiace, ktoré majú pobyt a stravu zadarmo.

 


Návštevné hodiny

Denne 13:00 - 17:00, u ťažkých stavov po dohode s lekárom.


Ponuka nadštandardných služieb

V záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb je na oddelení pre deti do troch rokov k dispozícii jedna izba v nadštandardnej výbave. Je zariadená nábytkom pozostávajúcim z postele pre matku, detskej postieľky, stolíka so stoličkou, televízorom a chladničkou. 

Druhá nadštandardná izba je na oddelení väčších detí. Výbavu tvorí posteľ pre pacienta nad 3 roky (podľa potreby slúži pre matku a zabezpečíme detskú postieľku), stôl a stolička, skriňa na odloženie šatstva, televízor a chladnička. K izbe patrí WC s umývadlom a sprchový kút.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

Prednosta:
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Číslo telefónu:
033/59 38 328

Primár:
MUDr. Stanislav Križan, PhD.
Číslo telefónu:
033/5938 325

Vedúca sestra:
Mgr. Nadežda Rendeková
Číslo telefónu:
033/59 38 326

Detská gastroenterologická ambulancia
Detská gastroenterologická ambulancia je od 1. 10. 2013 zriadená v Gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, v priestoroch Ambulancie pre patologických novorodencov.