Endoskopické pracovisko

Endoskopické pracovisko

                        

Endoskopické pracovisko vo FN Trnava vyrastá z tradície posledných rokov 20. storočia. Pôvodne diagnostická metodika sa neustále rozvíja a stále viac sa využíva ako terapeutický odbor, rozširujúci možnosti na viaceré liečebné výkony. Najdôležitejšími predpokladmi rozvoja sú technické možnosti a dostatočné množstvo kvalifikovaného personálu.

            Fakultná nemocnica Trnava vynakladá nemalé finančné prostriedky na obnovu a rozvoj technického zariadenia ako aj na obnovu a rozvoj ľudských zdrojov v súlade s potrebami nášho regiónu.