Endoskopické pracovisko

 Práva a povinnosti pacientov

 

Informovaný súhlas na            gastroskopiu                                                

                                                 kolonoskopiu                                

                                                    PEG