Endoskopické pracovisko

 Nadštandardné služby

 

Nadštandardné služby

 

Za nadštandardné služby považujeme výkony so sedáciou (prispatie) alebo v celkovej anestézii s uspatím, ktoré vedie anesteziológ. Dominantne ich využívame pri kolonoskopii.

Na sedáciu sa používa Dormicum, podávajú ho naše sestry na pracovisku a pacient si ho následne hradí sám. Je možné ho podať kedykoľvek počas výkonu s efektom do 3minút. Po výkone pacient nesmie viesť 24hod. motorové vozidlo a musí mať sprievod k vyšetreniu.

Celkovú anestéziu na našom pracovisku hradí poisťovňa, takže je bezplatná. Sú k nej potrebné základné odbery z krvi, ktoré si pacient prinesie k vyšetreniu. Po výkone je pacient 2 hodiny odsledovaný na našom pracovisku, musí mať sprievod k vyšetreniu a po výkone nesmie 24hod. viesť motorové vozidlo.   

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava