Endoskopické pracovisko

Endoskopické pracovisko

                        

Endoskopické pracovisko vo FN Trnava vyrastá z tradície posledných rokov 20. storočia. Pôvodne diagnostická metodika sa neustále rozvíja a stále viac sa využíva ako terapeutický odbor, rozširujúci možnosti na viaceré liečebné výkony. Najdôležitejšími predpokladmi rozvoja sú technické možnosti a dostatočné množstvo kvalifikovaného personálu.

            Fakultná nemocnica Trnava vynakladá nemalé finančné prostriedky na obnovu a rozvoj technického zariadenia ako aj na obnovu a rozvoj ľudských zdrojov v súlade s potrebami nášho regiónu.   

 


 O nás

 

Endoskopické pracovisko Fakultnej nemocnice pozostáva z niekoľkých samostatných pracovísk. Vykonávajú sa tu endoskopické diagnostické výkony na pažeráku, žalúdku, dvanástniku, hrubom čreve a konečníku ale aj žlčových cestách. Na endoskopickom pracovisku sa vykonáva aj množstvo terapeutických procedúr, vrátane ošetrenia akútne  krvácajúcich pacientov, odstraňovania polypov a daľších zákrokov. Medziiným zavádzanie perkutánnych gastrostómií (PEG), ligácie pažerákových varixov, ošetrenie argonplazmakoaguláciou.  Vposledných rokoch sa na našom pracovisku realizujú aj ERCP vyšetrenia a aktuálne je novinkou aj cholangioskopické vyšetrenie, ktoré realizujú externí spolupracovníci nášho pracoviska.

V rámci FN Trnava a trnavského regiónu má kľúčové postavenie v rámci poskytovania endoskopických výkonov.

Jeho neoddeliteľnou časťou je Gastroenterologická ambulancia, ktorá úzko spolupracuje s Proktologickou ambulanciou FN Trnava. 

Lekári gastroenterologického a endoskopického pracoviska

 

 

e-mail

telefón

 

 

 

 

 

MUDr. Denisa Kudlová, gastroenterologička

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

5938 810 (819)

 

MUDr. Rastislav Husťak, gastroenterológ

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

5938 810 (819)

 

MUDr. Martin Habiňák, gastroenterológ                
                         

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    

                                                                                      

 

5938 810 (819)

 

Externí spolupracovníci na čiastočný úväzok:

MUDr. Ján Ušák, PhD. - ordinuje vo štvrtok

Doc. MUDr. Jan Martínek, PhD.

MUDr.Ing. Filip Závada, PhD.

 

 

 

           

 

 

Ordinačné hodiny pracoviska

Pondelok – Piatok   denne od 7.30 – 15.30 hod.

 

Objednávanie pacientov:

 

Pondelok – Piatok  od 13.00 – 15.00 hod. OKREM ŠTVRTKA

na endoskopické vyšetrenia osobne

pacienti v našom dispenzári na klinické vyšetrenie sa môžu objednať mailom

 

 

 

 

Paleta vyšetrení:

 

§  gastroskopia (vyšetrenie hornej časti tráviaceho traku)

§  kolonoskopia (vyšetrenie dolnej časti tráviaceho traktu)

§  klinické odborné gastroenterologické vyšetrenie

§  ERCP (vyšetrenie žlčových ciest)

§  Spy-glass – cholangioskopia (špecializované vyšetrenie žlčových ciest)

§  ostatné bližšie informácie v časti C Činnosť a zameranie

  Príprava na vyšetrenia:

 

Ku všetkým endoskopickým vyšetreniam je potrebné priniesť čerstvé výsledky krvného obrazu a protrombínového času (Quicka), ďalej žiadanku k vyšetreniu a kompletnú zdravotnú dokumentáciu. 

 

Gastroskopia a ERCP

o   Na vyšetrenie je potrebné prísť po celonočnom lačnení

Kolonoskopia

o   Podrobnú prípravu na vyšetrenie nájdete v časti E Práva a povinnosti pacientov 

Informovaný súhlas na kolonoskopiu

Kvalita prípravy na kolonoskopické vyšetrenie je rozhodujúcim faktorom výslednej kvality

vyšetrenia a odhalenia všetkých podozrivých či rizikových nálezov na hrubom čreve. Je preto v záujme každého pacienta realizovať prípravu správne podľa pokynov.

 

o   V prípade požiadavky analgézie, prípadne celkovej analgosedácie je  potrebné prísť na vyšetrenie s doprovodom

 


Činnosť a zameranie

 

Endoskopické pracovisko poskytuje svojim pacientom viacero služieb.

 

Diagnostika – určovanie ochorení, stanovovanie diagnóz:

Podľa prejavov ochorení sa určuje postup, podľa ktorého sa stanovuje ochorenie (diagnóza). Cieľom procesu je určenie presného ochorenia za pomoci vyšetrovacích metodík (klinické vyšetrenie, odbery krvi, endoskopické vyšetrenia, ultrazvuk...). Presná diagnostika je hlavnou podmienkou úspešnej a efektívnej liečby.

 

Dispenzár – sledovanie pacietov:

Dispenzarizujeme, t.j. kontrolne vyšetrujeme a sledujeme pacientov s onkologickými ochoreniami tráviaceho traktu, pacientov po odstránení polypov a s črevnými zápalmi. Naše pracovisko je aplikačným centrom pre podávanie biologickej liečby, ktorá sa používa na liečbu nešpecifických črevných zápalov. 

 

Terapeutické výkony – liečebné procedúry:

Endoskopická liečba krvácaní– najmä z hornej časti tráviaceho traktu..

Polypektómie– odstraňovanie polypov z tráviaceho traktu počas endoskopického vyšetrenia.

Elastická ligácia pažerákových varixov– postupné odstránenie rizikových pažerákových varixov.

Zavádzanie PEG–  pre pacientov s trvalou poruchou prehĺtacieho reflexu - dlhodobo pripútaných na lôžko, po devastujúcich poraneniach mozgu a lebky, po mozgových porážkach a pre pacientov s poruchou príjmu potravy z iných príčin zabezpečujeme príjem potravy formou sondy zavedenej do žalúdka (PEG) .

Argonplazmakoagulácia (APC)– ošetrenie krvácajúcich či rizikových ložísk v zmysle krvácania argónovým plynom.

Dilatácie –   endoskopické rozširovanie (dilatácia) zúžením domiantne v pažeráku a črevnom trakte.

Steny– zavádzanie stentov ako posledná možnosť rozšírenia zúžených miest prevažne postihnutých  nádorovým procesom.

Odstraňovanie kameňov–  zo žlčových ciest (NIE ŽLČNÍKU ) pri ERCP, alebo ich drvenie laserom v žlčových cestách (NIE ŽLČNÍKU) pri ERCP alebo cholangioskopii 

 


Gastroskopické pracovisko

 

Gastroskopické pracovisko je vybavené modernými videoendoskopmi. Realizujeme diagnostické vyšetrenia s odberom histológie a diagnostiky prítomnosti Helicobacter pylori. Okrem toho sa vykonávajú aj terapeutické procedúry ako polypektómie, zavádzanie vyživovacích sond, ligácie pažerákových varixov, odstraňovanie cudzích telies z hornej časti zažívacieho traktu a ďalšie výkony, ktoré boli špecifikované vyššie.

Zabezpečujeme nepretržitú prevádzku urgentných gastroskopických vyšetrení pre potreby Fakultnej nemocnice v Trnave. Tieto sa vykonávajú u pacientov s akútnym krvácaním do gastrointestiálneho traktu. Pri nich realizujeme jednako diagnostiku miesta krvácania a terapeutickým zásahom vieme veľkú časť týchto krvácaní ošetriť, krvácanie zastaviť a znížiť riziko potreby prípadného operačného zákroku.    

 

Gastroskopická miestnosť

  


                 

Kolonoskopické pracovisko

 

            Kolonoskopické pracovisko je pracovisko ktoré má dôležité postavenie v rámci regiónu. Vo Fakultnej nemocnici sa vykonávajú diagnostické aj terapeutické výkony. Veľmi dôležité sú predovšetkým preventívne vyšetrenia v rámci celoslovenského preventívneho programu zameraného na skríning kolorektálneho karcinómu. Podľa požiadaviek z terénu realizujeme odstraňovanie polypov hrubého čreva. Niektoré z rizikových výkonov si vyžadujú ďalšie krátkodobé odsledovanie v nemocnici. V rámci Fakultnej nemocnice v Trnave realizujeme v indikovaných prípadoch aj urgentné kolonoskopické vyšetrenia. Naše pracovisko sa zameriava aj na liečbu a sledovanie pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi (ulcerózna koloitída, Crohnova choroba).

Našimi najdôležitejšími partnermi sú praktickí lekári a špecialisti trnavského kraja. Dôležitým partnerom je Proktologická ambulancia Chirurgickej kliniky vo fakultnej nemocnici Trnava so širokým celoslovenským pôsobením.

 

Kolonoskopická miestnosť

 

Dezinfekcia prístrojov sa vykonáva v špecializovanom zariadení

                 

 


 

Gastroenterologická ambulancia

 

Gastroenterologická ambulancia, špecializovaná na ochorenia tráviaceho traktu funguje pri fakultnej nemocnici v rámci Internej kliniky. Jej služby z prevádzkových dôvodov fakultná nemocnica zabezpečuje na polovičný úväzok.

            Napriek redukovanej prevádzke má niekoľko špecializovaných oblastí. Zaoberáme sa nešpecifickými črevnými zápalmi (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), ochoreniami tenkého čreva (celiakia). Venujeme sa aj polypózam gastrointestinálneho traktu, predovšetkým Peutz-Jeghersovmu syndrómu. Na tomto poli sme intenzívne spolupracovali s genetickým pracoviskom SAV v Bratislave. Realizujeme výber pacientov vhodných na molekulárne genetické vyšetrenia pri nádoroch hrubého čreva.

            V rámci konzultácií spolupracujeme s Proktologickou ambulanciou Fakultnej nemocnice v Trnave.

 


Centrum  biologickej liečby

 

            Už od roku 2004 sa na našej gastroenterologickej ambulancii podáva biologická liečba nešpecifických črevných zápalov (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba) po predchádzajúcom schválení na vyššom pracovisku.  

 


 Práva a povinnosti pacientov

 

Informovaný súhlas na            gastroskopiu                                                

                                                 kolonoskopiu                                

                                                    PEG

 


 Nadštandardné služby

 

Nadštandardné služby

 

Za nadštandardné služby považujeme výkony so sedáciou (prispatie) alebo v celkovej anestézii s uspatím, ktoré vedie anesteziológ. Dominantne ich využívame pri kolonoskopii.

Na sedáciu sa používa Dormicum, podávajú ho naše sestry na pracovisku a pacient si ho následne hradí sám. Je možné ho podať kedykoľvek počas výkonu s efektom do 3minút. Po výkone pacient nesmie viesť 24hod. motorové vozidlo a musí mať sprievod k vyšetreniu.

Celkovú anestéziu na našom pracovisku hradí poisťovňa, takže je bezplatná. Sú k nej potrebné základné odbery z krvi, ktoré si pacient prinesie k vyšetreniu. Po výkone je pacient 2 hodiny odsledovaný na našom pracovisku, musí mať sprievod k vyšetreniu a po výkone nesmie 24hod. viesť motorové vozidlo.   

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

 


 Novinky

 

            V priebehu posledných dvoch rokoch sa na našom pracovisku začala vykonávať nová diagnostická a terapeutická metodika a to ERCP, jedná sa o vyšetrenie vývodov žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy, kedy okrem diagnostiky ochorení  je možné vykonať aj viaceré terapeutické výkony ako napr. odstrániť kamene zo žlčových ciest.

           Úplnou novinkou je realizácia cholangioskopie, čo je vysoko špecializované vyšetrenie žlčových ciest s možnosťou diagnostiky viacerých ochorení.

Obe tieto vyšetrenia realizujeme v spolupráci s kolegami zo špičkových pracovísk  z Českej  republiky.

 


Vaše pripomienky a komentáre

 

Na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. môžete posielať vaše pripomienky a komentáre. Zaujímavé i kritické námety ponecháme k verejnej diskusii. Správca si ponecháva právo nezaraďovať nevhodné  komentáre a pripomienky k verejnej diskusii.