Geriatrické oddelenie

Jednotky a ambulancie

AMBULANTNÁ ČASŤ


Geriatrická ambulancia je umiestnená na prízemí Interného pavilónu. Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb, vrátane starostlivosti o pacientov s inkontinenciou poukázaných na ambulanciu obvodným lekárom alebo dispenzarizovaných na geriatrickej ambulancii.

Pacienti sa na ambulanciu telefonicky objednávajú najlepšie v čase ordinačných hodín. Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti i zoznam liekov, ktoré užíva.Ordinačné hodiny:

utorok
     8.00 – 13.00 hod
. (MUDr. Iglovská)
streda
     8.00 – 13.00 hod
. (MUDr. Vándorová)
štvrtok
     8.00 – 13.00 hod
. (MUDr. Iglovská)
piatok
     8.00 – 13.00 hod. (MUDr. Vándorová)