Geriatrické oddelenie

História a charakteristika

Geriatrické oddelenie FN Trnava vzniklo od 1. júla 2011 transformáciou z Oddelenia dlhodobo chorých, ktoré bolo založené v r. 2001.

Disponuje 26 lôžkami. Je umiestnené na 3. poschodí Interného pavilónu. Disponuje dvoj a trojlôžkovými izbami, jednou 5-lôžkovou izbou a jednou nadštandardnou jednolôžkovou izbou.

 Geriatrické oddelenie poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov. Hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov, najmä takých, ktorí majú okrem základného ochorenia charakteristické geriatrické komplikácie ako sú zhoršenie pohyblivosti, porucha kognitívnych funkcií, malnutrícia, inkontinencia moču a stolice, závažné zmyslové poruchy, polymorbidita, potreba pomoci v bežných denných činnostiach, zložitá sociálna situácia.

Všetci pacienti vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb by mali byť hospitalizovaní na Geriatrickom oddelení (pokiaľ nevyžadujú starostlivosť na JIS, ktorou Geriatrické oddelenie nedisponuje). Dôležitý je komplexný multidisciplinárny prístup podmienený multimorbiditou a starobnými zmenami organizmu. Pre geriatriu je typické geriatrické posudzovanie so zhodnotením funkčného potenciálu geriatrického pacienta potrebného pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenie pokračovania zdravotnej starostlivosti.

Prijímame resp. objednávame pacientov v indikovaných prípadoch doporučených na hospitalizáciu obvodným lekárom, geriatrom, prípadne pacientov z interného centrálneho príjmu po konzultácii s primárkou Geriatrického oddelenia alebo jej zástupkyňou počas pracovných dní v závislosti od kapacitných a personálnych možností oddelenia. Na Geriatrické oddelenie je možné aj prekladať pacientov z iných oddelení neinternistického zamerania v prípade akútnych a hlavne interných komplikácií, prípadne akútne zhoršených chronických interných ochorení u geriatrického pacienta. Poskytujeme geriatrické konziliárne vyšetrenie na iných oddeleniach, predovšetkým pred plánovanými prekladmi na naše oddelenie. Geriatrické oddelenie úzko spolupracuje s fyziatricko-rehabilitačnou ambulanciou ako aj so sociálnou sestrou Fakultnej nemocnice Trnava.


Jednotky a ambulancie

AMBULANTNÁ ČASŤ


Geriatrická ambulancia je umiestnená na prízemí Interného pavilónu. Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb, vrátane starostlivosti o pacientov s inkontinenciou poukázaných na ambulanciu obvodným lekárom alebo dispenzarizovaných na geriatrickej ambulancii.

Pacienti sa na ambulanciu telefonicky objednávajú najlepšie v čase ordinačných hodín. Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti i zoznam liekov, ktoré užíva.Ordinačné hodiny:

utorok
     8.00 – 13.00 hod
. (MUDr. Iglovská)
streda
     8.00 – 13.00 hod
. (MUDr. Vándorová)
štvrtok
     8.00 – 13.00 hod
. (MUDr. Iglovská)
piatok
     8.00 – 13.00 hod. (MUDr. Vándorová)


Príjem pacienta a organizačné informácie

Pri príjme na oddelenie si pacient prinesie:


- zdravotnú dokumentáciu

- kartičku poistenca

- zoznam užívaných liekov

- kontakty na príbuzných

- pyžamo (nočná košeľa)

- toaletné potreby


Návštevné hodiny

Návštevné hodiny: 
denne od 15.00 hod. – 17.00 hod.


Poskytovanie informácií o zdravotnom stave:
ošetrujúci lekár v pracovné dni od 15.00 hod. – 15.30 hod.


Ponuka nadštandardných služieb

Naštandardná jednolôžková izba s TV prijímačom, chladničkou, varnou kanvicou, polohovacím kreslom, p. p. toaletnou stoličkou.

Vyšetrenie pacienta pred umiestnením v sociálnom zariadení.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

 

Primár oddelenia:
MUDr. Andrea Vándorová
033/5938 278
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca sestra oddelenia:
Mgr. Helena Horehájová
033/5938 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Lekári:
033/5938 275

Sestry:
033/5938 264

Geriatrická ambulancia:
033/5938 262