Gynekologicko pôrodnícka klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

ODDELENIA

Gynekologické oddelenie
- komplexná špecializovaná starostlivosť o pacientky s gynekologickým ochorením, pooperačná starostlivosť

Rizikovej gravidity
- komplexná špecializovaná starostlivosť o pacientky s patologickou a rizikovou graviditou, monitoring

Šestonedelie
- komplexná špecializovaná starostlivosť o rodičky po spontánnom i operačnom pôrode (cisársky rez)
- návštevy priamo na izbe na oddelení šestonedelia sú povolené len otcovi dieťaťa do 20:00
- „24h - rooming in“ (dieťa pri matke)

Pôrodnica
- k dispozícii sú 4 predpôrodné miestnosti (relaxačná hudba, aromaterapia, fit lopta, samostatné WC, sprcha...) a 4 pôrodné boxy s moderným vybavením
- možnosť prítomnosti otca (alebo sprievodnej osoby) na pôrodnici počas celého pôrodu 
- možnosť odberu pupočníkovej krvi
- každý prvý pondelok v mesiaci o 14:00 možnosť zúčastniť sa exkurzie na oboznámenie sa s prostredím pôrodnej sály, šestonedelia, novorodeneckého oddelenia spojenej s odborným výkladom vedúcej sestry

Vážení návštevníci nemocnice,

rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. 2019/01350/Kod-OE3 z dňa 15.2.2019, bol vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach vo FN Trnava vzhľadom na vzostup chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Na základe tejto skutočnosti by sme Vás chceli informovať o zrušení Dňa otvorených dverí, ktorý sa mal konať dňa 4.3.2019 o 14:00hod. vo vstupnej hale Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Ďalšia prehliadka sa bude konať dňa 1.4.2019.

Ďakujeme, že rešpektujete zákaz a chránite našich pacientov!

 

AMBULANCIE

Ambulancia primára kliniky
Ambulancia slúži pre gynekologické aj pôrodnícke pacientky vrátane rizikovej gravidity.

Ordinačné hodiny:
Piatok
9:00 - 14:30

Objednanie na čísle: 033/5938 573
Ambulancia slúži pre gynekologické aj pôrodnícke pacientky vrátane rizikovej gravidity.

 

Gynekologický a pôrodnícky príjem

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Telefonický kontakt:
Pôrodnícky príjem: 033/5938 401
Gynekologický príjem: 033/5938 534

 

Pre patologickú a rizikovú tehotnosť
- antepartálne sledovanie a komplexná starostlivosť (biofyzikálny profil, karditokografia, prietoky pupočníkovej krvi) o gravidity, spĺňajúce kritériá pre zaradenie do ambulancie bez ohľadu na týždeň gravidity

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok
8:30 - 15:00

Telefonický kontakt:
Sestra: 033/5938 402
Lekár: 033/5938 400

 

Onkogynekologická
- komplexná diagnostika onkogynekologických ochorení (kolposkopia, cytológia, palpačné vyšetrenie, sonografia, odber tumor markerov, mamografia pri ochoreniach prsníkov)
- dispenzarizácia onkologicky chorých, pooperačných stavov a preventívne onkologické prehliadky hospitalizovaných

Ordinačné hodiny:
Pondelok, streda, piatok
8:30 - 15:00

Telefonický kontakt:
033/5938 532

 

Urodynamická
- diagnostika, ambulantná terapia, dispenzarizácia ochorení a pooperačných stavov spojených s inkontinenciou moču a poruchami panvového dna
- vyšetrenie najmodernejším urodynamickým prístrojom

Ordinačné hodiny:
Štvrtok
11:00 - 14:45

Telefonický kontakt:
033/5938 546

 

Detská gynekológia
- komplexná starostlivosť o ochorenia detského veku do 19r. života

Ordinačné hodiny:
Pondelok
9:00 - 12:00
Štvrtok
9:00 - 12:00

Telefonický kontakt:
033/5938 573

 

Sonografická
- vyšetrenie abdominálnou a vaginálnou sondou
- vyšetrenia prsníkov
- diagnostika VVCH (vrodené vývojové chyby) u plodu v gravidite
- ultrazvukové vyšetrenie tehotných pacientok 3D sondou
- doplatok pacientky za 3D vyšetrenie 

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Telefonický kontakt:
033/5938 543

Možnosť telefonickej objednávky na vyšetrenie:
033/5938 534
033/5938 543

 

Konziliárna
- konziliárne vyšetrenia a zaraďovanie pacientok do operačného programu

Ordinačné hodiny:
Pondelok, štvrtok
13:00 - 14:30
Utorok, streda, piatok
9:30 - 14:30

Telefonický kontakt:
033/5938 573