Hematologické oddelenie

Jednotky a ambulancie

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Hematologické oddelenie sa nachádza v pavilóne H (budove pri starom chirurgickom pavilóne) na 1. poschodí. Vstup je zboku budovy.

 

Ambulantná časť:

Evidencia pacientov a miestnosť na odber krvi na vyšetrenia – č. dverí 122

 

Ambulancie lekárov

MUDr. Andrea Labancová – primár oddelenia – č. dverí 155
MUDr. Elena Kružliaková – č. dverí 156
MUDr. Ľubica Škopková – č.dverí 104

Miestnosť na riedenie a podávanie cytostatík

Miestnosť na ambulantné podávanie transfúznych liekov

 

Ordinačné hodiny
Hematologické ambulancie: v prac. dňoch od 7,30 do 15,00 hod.
Odber krvi: v prac. dňoch 7,30 – 10,00 hod.
V popoludňajších hodinách – konzíliá.

 

Objednávanie pacientov

Na vyšetrenie v našich ambulanciách je potrebné sa vopred objednať, po 14.00 hod na tel. č.: 033/5938 740 a súčasne Vás personál bude informovať o príprave pred odberom a vyšetrením.
Akútne stavy, pacientov liečených chemoterapiou a hemoterapiou vybavujeme prednostne.

 

Laboratórna časť:

Hematologické laboratórium
Hemokoagulačné laboratórium
Laboratórium bunkovej imunity
Imunohematologické laboratórium
Krvná banka

Materiál na vyšetrenie preberáme pri okienku na 1. poschodí 24 hodín denne.

Pohotovostná služba (ÚPS) denne po 15,30 – 7,30 hod., počas dní pracovného voľna nepretržite.

Zoznam vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov