Hematologické oddelenie

Organizačné informácie

Objednávanie pacientov na vyšetrenie v hematologickej ambulancii

Na vyšetrenie v našich ambulanciách je potrebné sa vopred objednať, po 14.00 hod na tel. č.: 033/5938 740 a súčasne Vás personál bude informovať o príprave pred odberom a vyšetrením. Objednáme Vás na konkrétny deň podľa dôvodu indikácie na hematologické vyšetrenie.

Na zhodnotenie výsledkov dostanete termín od ošetrujúceho lekára na konkrétnu hodinu v dohodnutý deň.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na objednaný termín, oznámte to prosím na tel. čísle na 033/ 5938 740, kde dostanete náhradný termín.

Zoznam vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov.