Hematologické oddelenie

História a charakteristika

Hematologické oddelenie je členené na laboratórnu časť, ambulantnú časť a krvnú banku.

V hematologickej ambulancii realizujeme diagnostiku a liečbu anémií, vrodených a získaných porúch zrážania krvi, myelodysplázií a myeloproliteratívnych a lymfoproliferatívnych ochorení. Podávame ambulantne cytostatiká a transfúzne lieky, realizujeme venepunkcie, punkcie a trepanobiopsie kostnej drene. Zabezpečujeme liečbu hemofílie koncentrátmi koagulačných faktorov. Vykonávame konzília pre klinické oddelenia FN.

Laboratórna časť – realizujeme základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia, vyšetrenia bunkovej imunity, imunohematologické vyšetrenia.

Krvná banka pozostáva z krvného skladu a imunohematologického laboratória. V krvnom sklade sa realizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia a kliniky, eviduje a zabezpečuje riešenie transfúznych reakcií. V imunohematologickom laboratóriu realizujeme vyšetrenie krvnej skupiny, skríning antierytrocytových protilátok a predtransfúzne vyšetrenia.

 


Jednotky a ambulancie

ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA

Hematologické oddelenie sa nachádza v pavilóne H (budove pri starom chirurgickom pavilóne) na 1. poschodí. Vstup je zboku budovy.

 

Ambulantná časť:

Evidencia pacientov a miestnosť na odber krvi na vyšetrenia – č. dverí 122

 

Ambulancie lekárov

MUDr. Andrea Labancová – primár oddelenia – č. dverí 155
MUDr. Elena Kružliaková – č. dverí 156
MUDr. Ľubica Škopková – č.dverí 104

Miestnosť na riedenie a podávanie cytostatík

Miestnosť na ambulantné podávanie transfúznych liekov

 

Ordinačné hodiny
Hematologické ambulancie: v prac. dňoch od 7,30 do 15,00 hod.
Odber krvi: v prac. dňoch 7,30 – 10,00 hod.
V popoludňajších hodinách – konzíliá.

 

Objednávanie pacientov

Na vyšetrenie v našich ambulanciách je potrebné sa vopred objednať, po 14.00 hod na tel. č.: 033/5938 740 a súčasne Vás personál bude informovať o príprave pred odberom a vyšetrením.
Akútne stavy, pacientov liečených chemoterapiou a hemoterapiou vybavujeme prednostne.

 

Laboratórna časť:

Hematologické laboratórium
Hemokoagulačné laboratórium
Laboratórium bunkovej imunity
Imunohematologické laboratórium
Krvná banka

Materiál na vyšetrenie preberáme pri okienku na 1. poschodí 24 hodín denne.

Pohotovostná služba (ÚPS) denne po 15,30 – 7,30 hod., počas dní pracovného voľna nepretržite.

Zoznam vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov

 


Organizačné informácie

Objednávanie pacientov na vyšetrenie v hematologickej ambulancii

Na vyšetrenie v našich ambulanciách je potrebné sa vopred objednať, po 14.00 hod na tel. č.: 033/5938 740 a súčasne Vás personál bude informovať o príprave pred odberom a vyšetrením. Objednáme Vás na konkrétny deň podľa dôvodu indikácie na hematologické vyšetrenie.

Na zhodnotenie výsledkov dostanete termín od ošetrujúceho lekára na konkrétnu hodinu v dohodnutý deň.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na objednaný termín, oznámte to prosím na tel. čísle na 033/ 5938 740, kde dostanete náhradný termín.

Zoznam vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov.

 


Ponuka nadštandardných služieb

Ponúkame možnosť vyšetrenia rôznych hematologických parametrov a výkonov a vyšetrenia hematológom aj na vyžiadanie pacientom. Odber vzorky krvi pre samoplatcov vieme zabezpečiť v našej ambulancii v pracovné dni po 10.00 hod.

Takéto výkony nie sú hradené poisťovňou a pacient si ich hradí podľa aktuálnej Smernice, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

 


Kontakty

 

Objednávanie pacientov na vyšetrenie:
033/59 38 740 – po 14.00 hod.

Primár:
MUDr.Andrea Labancová
033/59 38 739
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Lekári:
MUDr. Elena Kružliaková
033/59 38 769
MUDr. Ľubica Škopková
033/59 38 711

Zastupujúca vedúca laborantka:
Mgr. Mária Koleňáková
033/59 38 758, príp. 738
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Laboratórna časť:

Expedícia a príjem materiálu (počas ÚPS)
033/5938 738

Hematologické laboratórium
033/5938 736

Hemokoagulačné laboratórium
033/5938 756

Imunohematologické laboratórium a krvná banka
033/5938 762

Imunologické laboratórium
033/5938 762