Infekčná klinika

História a charakteristika kliniky

Infekčná klinika Fakultnej nemocnice v Trnave poskytuje diagnosticko-liečebné služby pre cca 556 000 obyvateľov Trnavského kraja. Od 1. 7. 2011, po zrušení lôžkového oddelenia v Skalici, je jediným pracoviskom v Trnavskom kraji. Sídli v samostatnej budove nemocničného areálu.

Klinické pracovisko má lôžkovú časť, ktorá zahŕňa 40 postelí. Na prízemí je ošetrovacia jednotka A s počtom 18 postelí, ktorá je určená pre hospitalizáciu pediatrických pacientov a adolescentov.

Detským pacientom umožňujeme aj hospitalizáciu so sprievodom rodiča.

Infekčná klinika je výučbovou základňou FZaSP Trnavskej univerzity. Poskytuje odborné prednášky a praktické cvičenia pre študentov.