Infekčná klinika

Kontakty

Prednosta:
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof TU
033/5938 725

Primár:
MUDr. Mária Soľavová
033/5938 767

Vedúca sestra:
Mgr. Emília Jamrichová
033/5938 727

Ambulancia:
033/5938 724

Oddelenie A:
033/5938 734

Oddelenie B:
033/5938 730 - ženy
033/5938 731 - muži

Hepatologická ambulancia:
033/5938 728

Lekári:
033/5938 726