Infekčná klinika

História a charakteristika kliniky

Infekčná klinika Fakultnej nemocnice v Trnave poskytuje diagnosticko-liečebné služby pre cca 556 000 obyvateľov Trnavského kraja. Od 1. 7. 2011, po zrušení lôžkového oddelenia v Skalici, je jediným pracoviskom v Trnavskom kraji. Sídli v samostatnej budove nemocničného areálu.

Klinické pracovisko má lôžkovú časť, ktorá zahŕňa 40 postelí. Na prízemí je ošetrovacia jednotka A s počtom 18 postelí, ktorá je určená pre hospitalizáciu pediatrických pacientov a adolescentov.

Detským pacientom umožňujeme aj hospitalizáciu so sprievodom rodiča.

Infekčná klinika je výučbovou základňou FZaSP Trnavskej univerzity. Poskytuje odborné prednášky a praktické cvičenia pre študentov. 


Jednotky a ambulancie kliniky

Na poschodí je ošetrovacia jednotka B s počtom 22 postelí, ktorá je určená pre hospitalizáciu dospelých pacientov. Na prízemí pracuje aj odborná infektologická ambulancia, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre akútne stavy a diferenciálnu diagnostiku.

V rámci infektologickej ambulancie pracuje aj poradenstvo pred vycestovaním do krajín tropickej a subtropickej oblasti, vrátane očkovania proti žltej zimnici s vystavením medzinárodného očkovacieho preukazu. Každoročne očkujeme aj proti chrípke, kliešťovej meningoencefalitíde, pneumokokom, meningokokom, vírusovej hepatitíde, besnote...

Pracovisko sa špecializuje na diagnostiku a liečbu:
horúčnatých stavov neznámej etiológie
vírusových hepatitíd
atypických infekcií (mykoplazmy, chlamýdie pneumoniae)
zápalov močových a dýchacích ciest
zápalov medzistavcových platničiek, kĺbov
herpetických  infekcií (pásový opar, ovčie kiahne, infekčná mononukleóza)
lymskej boreliózy
neuroinfekcií
parazitárnych ochorení (toxoplazmóza, echinokóza), zoonóz
importovaných nákaz
parainfekčných exantémových ochorení
infekcií kože a mäkkých tkanív
infekcií zažívacieho traktu, ORL oblasti

Na klinike od roku 2006 pracuje aj Centrum pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C typu.


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Príjem pacienta na Infekčnú kliniku prebieha v infektologickej ambulancii, kde pacient dostane aj bližšie informácie.

Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu. Po prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôžko.

Na izbe nie sú k dispozícii šatníky s kľúčom, preto odev, prípadne iné osobné veci, sa uložia po spísaní a podpise pacienta do spoločnej šatne kliniky. Peniaze a iné cennosti odovzdá pacient príbuzným alebo si ich počas hospitalizácie na klinike uloží v ústavnom trezore. Za svoje veci je zodpovedný, čo potvrdí aj podpisom pri prijatí.

Pacient je informovaný o domácom poriadku, ktorý je povinný dodržiavať. Tiež je informovaný o tom, kto bude jeho ošetrujúcim lekárom.


Návštevné hodiny

Návštevné hodiny sú na Infekčnej klinike zakázané. V osobitných prípadoch povoľuje návštevu prednostka, alebo primárka kliniky.

Návštevy na nadštandardnej izbe sú povolené s minimálnym obmedzením.


Ponuka nadštandardných služieb

K dispozícii je nadštandardná izba (samostatné WC, umývadlo, TV, pripojenie na internet).

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

Prednosta:
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD
033/5938749

Primár: 
MUDr. Mária Soľavová
033/5938 767

Vedúca sestra:
PhDr. Eva Švihoríková;
033/5938 727

Ambulancia:
033/5938 724

Oddelenie A:
033/5938 734

Oddelenie B:
033/5938 730 - ženy
033/5938 731 - muži

Hepatologická ambulancia:
033/5938 728

Lekári:
033/5938 726