Interná klinika

História a charakteristika kliniky

Interná klinika v Trnave patrí k základným oddeleniam nemocnice, je výukovou bázou pre vyučovanie tohto predmetu na Katedre ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Samostatné Interné oddelenie vzniklo v Trnavskej nemocnici roku 1924. So stavbou interného pavilónu sa začalo 1. 8. 1933. Bol stavaný v dvoch etapách, pozostával z 250 lôžok a dostavaný bol v roku 1936. Pôvodne bol určený len pre Interné a Detské oddelenie, no postupne boli však umiestnené v tomto pavilóne aj ďalšie oddelenia ako Gynekologicko–pôrodnícke, Ušno–nosno–krčné a Novorodenecké. Po roku 1945 sa postupne odčlenilo od Interného oddelenia, Oddelenie tuberkulózy a Oddelenie neurológie, ktoré začali fungovať ako samostatné oddelenia. Interné oddelenie zaberalo dve podlažia interného pavilónu.

Prednostom Interného oddelenia bol v rokoch 1924 až 1954 známy internista MUDr. Alojz Pecháň. V roku 1955 bol menovaný do funkcie prednostu Interného oddelenia MUDr. Koloman Prónay. Ku koncu funkčného obdobia MUDr. Prónaya bolo Interné oddelenie rozdelené na dve časti, časť Interné oddelenie I. riadil MUDr. Tibor Tibenský, Interné oddelenie II. riadil doc. MUDr. Atilla Takáč. V roku 2000 vznikla zlúčením oboch interných oddelení Interná klinika Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, kde prvým prednostom bol prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc. V roku 2002 ho vymenil vo funkcii prof. MUDr. Juraj Hromec CSc., primárom kliniky sa stala MUDr. Silvia Hojerová. Od 1.5.2015 je prednostom kliniky MUDr. Jozef Beňačka, PhD. a  primárom kliniky naďalej MUDr. Silvia Hojerová

Interná klinika FN Trnava poskytuje pacientom odbornú lekársku a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktoré slúžia na rýchlu diagnostiku, liečbu, prevenciu ochorení vnútorných orgánov ako aj zabraňovanie ich ďalších recidív.

Hlavným zameraním Internej kliniky je liečba a diferenciálna diagnostika vnútorných ochorení hospitalizovaných a ambulantných pacientov. Poskytuje ultrasonografiu (USG) venózneho a arteriálneho systému, všetkých vnútrobrušných orgánov, echokardiografické vyšetrenie, záťažové echo-kardiografické vyšetrenie. USG vyšetrenie štítnej žľazy, rektoskopické, gastrofibroskopické, kolonoskopické, sonografické vyšetrenia abdomenu a venózneho systému DK, 24-hodinový EKG a TK monitoring (tzv. Holterov monitoring), reumatologické, nefrologické, diabetologické a endokrinologické vyšetrenia.

Špecifickosťou pracoviska Internej kliniky FN Trnava v rámci SR  zavádzanie spiglasov. V rámci Trnavského samosprávneho kraja ako jediná Interná klinika  realizujeme ERCP vyšetrenia, endosonografické vyšetrenia abdomenu, trvalé kardiostimulácie, ako i reimplantácie kardiostimulátorov.

Ďalej sa na diagnostike a liečbe jednotlivých ochorení pacientov podieľajú invazívne a neinvazívne výkony, ktoré sa na Internej klinike vykonávajú.