Interná klinika

NEINVAZÍVNE VÝKONY


- kardioverzia (elektrická)
- 24-hodinový monitoring EKG
- 24-hodinový monitoring TK
- EKG Holter
- EKG vyšetrenie
- USG abdomenu
- USG ŠŽ, vén, karotíd
- endoskopická ultrasonografia (EUS)

 


Interná klinika pozostáva z ambulantnej a lôžkovej časti, pričom jednotlivé časti sú

rozmiestnené na prízemí, 1. a 2. poschodí v monobloku s Detskou klinikou a Geriatrickým oddelením, časť kliniky je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín na 3. poschodí.

Na prízemí sa nachádza ambulantná časť kliniky, Všeobecná interná ambulancia poskytujúca preventívne a konziliárne vyšetrenia, ambulancie pre diabetológa, endokrinológa, kardiológa a sonografické pracovisko. Časť ambulantnej zložky sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín, kde sa na prízemí nachádza Endoskopická ambulancia, pozostávajúca z vyšetrovne a 2 zákrokových miestností, a Reumatologická ambulancia.

Lôžková časť kliniky s celkovou kapacitou 91 lôžok je rozdelená do piatich ošetrovacích jednotiek, troch štandardných a dvoch JIS (metabolická a koronárna), poskytujúcich 24-hodinovú prevádzku. V monobloku sa na prvom poschodí nachádza Interná klinika časť A, ktorá pozostáva z 19 lôžok (4 štvorlôžkové izby, 1 trojlôžková izba a metabolická JIS, ktorá má 7 lôžok monitorovacích). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, pracovňa prednostu kliniky, pracovňa vedúcej sestry, denná miestnosť sestier, 2 sesterské izby, pracovňa manažerky dennej zmeny a referenta pre dokumentáciu. Jedáleň pre pacientov je situovaná na chodbe.

Na druhom poschodí sa nachádza Interná klinika časť B s 27 lôžkami (5 štvorlôžkových izieb, 1 sedemlôžková izba) a koronárna JIS, ktorá má 7 lôžok (6 monitorovacích). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, 2 denné miestnosti sestier, 2 sesterské izby a pracovňa manažerky dennej zmeny a jedálňou situovanou taktiež na chodbe oddelenia.

V Pavilóne chirurgických disciplín sa na treťom poschodí nachádza časť Internej kliniky C, ktorá má 31 lôžok (3 trojlôžkové, 5 štvorlôžkových izieb a 2 jednolôžkové nadštandardné izby), jedna lekárska izba, pracovňa primára kliniky, 1 sesterská izba, vyšetrovňa, denná miestnosť pre sestry a pracovňa manažerky dennej zmeny. Denná miestnosť pre pacientov spojená s jedálňou.