Interná klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

INTERNÁ KLINIKA časť A (ženy)

Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 1. poschodí, pozostáva z 19 lôžok (4 štvorlôžkové izby, 1 trojlôžková izba). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, sesterská izba, pracovňa prednostu kliniky, vedúcej sestry, pracovňa manažerky dennej zmeny , referenta pre dokumentáciu a metabolická JIS.

 

INTERNÁ KLINIKA časť B (muži)
Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 2. poschodí, pozostáva z 27 lôžok (5 štvorlôžkových izieb, 1 sedemlôžková izba). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, sesterská izba, pracovňa manažerky dennej zmeny  a koronárna JIS.

 

INTERNÁ KLINIKA časť C (muži+ženy)
Nachádza sa v Pavilóne chirurgických disciplín na 3. poschodí, štandardná lôžková časť má 31 lôžok (3 trojlôžkové, 5x štvorlôžková izba a 2x jednolôžková - nadštandardné izby/, ďalej sa tu nachádza lekárska izba, pracovňa primára kliniky, sesterská izba, vyšetrovňa a pracovňa manažerky dennej zmeny.

 

Jednotka intenzívnej starostlivosti kardiologická (KJ)
Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 2. poschodí spolu so štandardnou ošetrovacou jednotkou časť B. Pozostáva zo 7 lôžok (6 monitorovacích). Na JIS kardiologickej sú hospitalizovaní pacienti s akútnymi koronárnymi ochoreniami, vyžadujúci intenzívnu starostlivosť, pacienti po invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokoch. Po stabilizovaní a odsledovaní stavu sú pacienti prekladaní na bežné, štandardné jednotky Internej kliniky.

 

Jednotka intenzívnej starostlivosti metabolická (MJ)
Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 1. poschodí spolu so štandardnou ošetrovacou jednotkou časť A. Pozostáva zo 7 lôžok (2 monitorovacie) a na MJ sú hospitalizovaní pacienti s akútnymi metabolickými ochoreniami, s hepatálnym a renálnym zlyhávaním, po rôznych druhoch intoxikácií vyžadujúci si intenzívnu starostlivosť, tiež pacienti po invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokoch. Po stabilizovaní a odsledovaní stavu sú pacienti prekladaní na bežné, štandardné jednotky Internej kliniky.

 

Všeobecná interná ambulancia
Poskytuje konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov FN Trnava, zahŕňa tiež preventívne lekárstvo pre zamestnancov a novoprijatých pracovníkov Fakultnej nemocnice

sestra Mgr. Gubániová Anna
033/5939269

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok 7:00 - 15:00 

 

Odborná ambulancia interná - kardiologická


Kardiologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Po, ut, str: 7:30 - 11:30
Pia: 7:30 - 15:30

 

Arytmologická ambulancia
Lekár: MUDr. Čambál Daniel
Sestra: Mgr. Deketová Katarína
Tel. kontakt: 033/59 38 281, 309 

Ordinačné hodiny:
Ut: 12:30 - 15:30

  

Nefrologická ambulancia
sestra: Patáková Erika

Ordinačné hodiny:
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 12:00 - 15:30

 

Ambulancia funkčnej diagnostiky
lekár:  MUDr. Brtko Peter
sestra: Ryšková Daniela
Tel. kontakt: 033/59 38 270

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 15:30

 

Endokrinologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 15:30

Tel. kontakt: 033/59 38 236 

 

Diabetologická ambulancia

Tel. kontakt: 033/59 38 237

Ordinačné hodiny:

Streda: 7:30 – 15:30

Štvrtok: 7:30 – 15:30

Piatok: 7:30 – 15:30

 

Interná ambulancia
lekár: MUDr. Silvia Hojerová,
sestra: Patáková Erika
Tel. kontakt: 033/5938234

Ordinačné hodiny:
Streda a piatok 7:30 - 15:30

 

Reumatologická ambulancia
Ambulancia je premiestnená do starej budovy -na internej klinike, 1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30

 

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia
Nachádza sa na prízemí v Pavilóne chirurgických disciplín.

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 7:00 - 15:00

 

Sonografická ambulancia
sestra: Klátiková Eva
Tel. kontakt: 033/59 38 268

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 7:30 - 15:30