Interná klinika

Návštevné hodiny

Pondelok - piatok  15:00 - 17:00
Sobota, nedeľa, sviatky  14:00 - 17:00

Návštevy mimo návštevných hodín sú povolené iba s písomným súhlasom vedenia Internej kliniky.

Deťom do 10 rokov je vstup na oddelenie zakázaný!

 

Podávanie informácií o zdravotnom stave pacientov
Ošetrujúci lekár poskytne informácie o zdravotnom stave hospitalizovanému pacientovi hocikedy.

Podávanie informácií bezprostredným príbuzným so súhlasom pacienta je možné v čase:
Pracovné dni  13:30 - 15:00
Počas ÚPS  15:30 - 17:00
Sobota, nedeľa  13:30 - 15:00

Upozorňujeme, že zdravotnícki pracovníci sú viazaní mlčanlivosťou o zdravotnom stave pacienta a neposkytnú nepríslušným osobám žiadnu informáciu. Telefonické informácie o zdravotnom stave pacientov nepodávame.