Interná klinika

Kontakty

Interná klinika časť A (ženy)
Číslo telefónu:
033/59 38 256

manažerka dennej zmeny:
Číslo telefónu:
033/59 38 276

Interná klinika časť B (muži)
Číslo telefónu:
033/59 38 258

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 274

Interná klinika časť C (ženy+muži)
Číslo telefónu:
033/59 38 938

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 931

Jednotka intenzívnej starostlivosti kardiologická (KJ)
Číslo telefónu:
033/59 38 260

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 274

Jednotka intenzívnej starostlivosti metabolická (MJ)
Číslo telefónu:
033/59 38 283

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 276

 

Všeobecná Interná ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 269

 

Odborná ambulancia interná - kardiologická
Číslo telefónu:
033/59 38 267

 

Nefrologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 234

 

Ambulancia funkčnej diagnostiky
Číslo telefónu:
033/59 38 270

 

Endokrinologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 237

 

Interná ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 234

 

Reumatologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 971

 

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 810, 033/59 38 819

 

Sonografická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 268