Interná klinika

História a charakteristika kliniky

Interná klinika v Trnave patrí k základným oddeleniam nemocnice, je výukovou bázou pre vyučovanie tohto predmetu na Katedre ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Samostatné Interné oddelenie vzniklo v Trnavskej nemocnici roku 1924. So stavbou interného pavilónu sa začalo 1. 8. 1933. Bol stavaný v dvoch etapách, pozostával z 250 lôžok a dostavaný bol v roku 1936. Pôvodne bol určený len pre Interné a Detské oddelenie, no postupne boli však umiestnené v tomto pavilóne aj ďalšie oddelenia ako Gynekologicko–pôrodnícke, Ušno–nosno–krčné a Novorodenecké. Po roku 1945 sa postupne odčlenilo od Interného oddelenia, Oddelenie tuberkulózy a Oddelenie neurológie, ktoré začali fungovať ako samostatné oddelenia. Interné oddelenie zaberalo dve podlažia interného pavilónu.

Prednostom Interného oddelenia bol v rokoch 1924 až 1954 známy internista MUDr. Alojz Pecháň. V roku 1955 bol menovaný do funkcie prednostu Interného oddelenia MUDr. Koloman Prónay. Ku koncu funkčného obdobia MUDr. Prónaya bolo Interné oddelenie rozdelené na dve časti, časť Interné oddelenie I. riadil MUDr. Tibor Tibenský, Interné oddelenie II. riadil doc. MUDr. Atilla Takáč. V roku 2000 vznikla zlúčením oboch interných oddelení Interná klinika Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, kde prvým prednostom bol prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc. V roku 2002 ho vymenil vo funkcii prof. MUDr. Juraj Hromec CSc., primárom kliniky sa stala MUDr. Silvia Hojerová. Od 1.5.2015 je prednostom kliniky MUDr. Jozef Beňačka, PhD. a  primárom kliniky naďalej MUDr. Silvia Hojerová

Interná klinika FN Trnava poskytuje pacientom odbornú lekársku a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktoré slúžia na rýchlu diagnostiku, liečbu, prevenciu ochorení vnútorných orgánov ako aj zabraňovanie ich ďalších recidív.

Hlavným zameraním Internej kliniky je liečba a diferenciálna diagnostika vnútorných ochorení hospitalizovaných a ambulantných pacientov. Poskytuje ultrasonografiu (USG) venózneho a arteriálneho systému, všetkých vnútrobrušných orgánov, echokardiografické vyšetrenie, záťažové echo-kardiografické vyšetrenie. USG vyšetrenie štítnej žľazy, rektoskopické, gastrofibroskopické, kolonoskopické, sonografické vyšetrenia abdomenu a venózneho systému DK, 24-hodinový EKG a TK monitoring (tzv. Holterov monitoring), reumatologické, nefrologické, diabetologické a endokrinologické vyšetrenia.

Špecifickosťou pracoviska Internej kliniky FN Trnava v rámci SR  zavádzanie spiglasov. V rámci Trnavského samosprávneho kraja ako jediná Interná klinika  realizujeme ERCP vyšetrenia, endosonografické vyšetrenia abdomenu, trvalé kardiostimulácie, ako i reimplantácie kardiostimulátorov.

Ďalej sa na diagnostike a liečbe jednotlivých ochorení pacientov podieľajú invazívne a neinvazívne výkony, ktoré sa na Internej klinike vykonávajú.


INVAZÍVNE VÝKONY


- abdominálna punkcia, punkcie vnútrobrušných orgánov (štítna žľaza, pečeň,...)
- pleurálna punkcia
- dočasná kardiostimulácia
- gastrofibroskopia (s príp. polypektómiou)
- kolonoskopia (s príp. polypektómiou)
- rektoskopia
- ligácia pažerákových varixov
- ERCP
- kardiostimulácie

- spyglass


NEINVAZÍVNE VÝKONY


- kardioverzia (elektrická)
- 24-hodinový monitoring EKG
- 24-hodinový monitoring TK
- EKG Holter
- EKG vyšetrenie
- USG abdomenu
- USG ŠŽ, vén, karotíd
- endoskopická ultrasonografia (EUS)

 


Interná klinika pozostáva z ambulantnej a lôžkovej časti, pričom jednotlivé časti sú

rozmiestnené na prízemí, 1. a 2. poschodí v monobloku s Detskou klinikou a Geriatrickým oddelením, časť kliniky je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín na 3. poschodí.

Na prízemí sa nachádza ambulantná časť kliniky, Všeobecná interná ambulancia poskytujúca preventívne a konziliárne vyšetrenia, ambulancie pre diabetológa, endokrinológa, kardiológa a sonografické pracovisko. Časť ambulantnej zložky sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín, kde sa na prízemí nachádza Endoskopická ambulancia, pozostávajúca z vyšetrovne a 2 zákrokových miestností, a Reumatologická ambulancia.

Lôžková časť kliniky s celkovou kapacitou 91 lôžok je rozdelená do piatich ošetrovacích jednotiek, troch štandardných a dvoch JIS (metabolická a koronárna), poskytujúcich 24-hodinovú prevádzku. V monobloku sa na prvom poschodí nachádza Interná klinika časť A, ktorá pozostáva z 19 lôžok (4 štvorlôžkové izby, 1 trojlôžková izba a metabolická JIS, ktorá má 7 lôžok monitorovacích). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, pracovňa prednostu kliniky, pracovňa vedúcej sestry, denná miestnosť sestier, 2 sesterské izby, pracovňa manažerky dennej zmeny a referenta pre dokumentáciu. Jedáleň pre pacientov je situovaná na chodbe.

Na druhom poschodí sa nachádza Interná klinika časť B s 27 lôžkami (5 štvorlôžkových izieb, 1 sedemlôžková izba) a koronárna JIS, ktorá má 7 lôžok (6 monitorovacích). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, 2 denné miestnosti sestier, 2 sesterské izby a pracovňa manažerky dennej zmeny a jedálňou situovanou taktiež na chodbe oddelenia.

V Pavilóne chirurgických disciplín sa na treťom poschodí nachádza časť Internej kliniky C, ktorá má 31 lôžok (3 trojlôžkové, 5 štvorlôžkových izieb a 2 jednolôžkové nadštandardné izby), jedna lekárska izba, pracovňa primára kliniky, 1 sesterská izba, vyšetrovňa, denná miestnosť pre sestry a pracovňa manažerky dennej zmeny. Denná miestnosť pre pacientov spojená s jedálňou.


Jednotky a ambulancie kliniky

INTERNÁ KLINIKA časť A (ženy)

Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 1. poschodí, pozostáva z 19 lôžok (4 štvorlôžkové izby, 1 trojlôžková izba). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, sesterská izba, pracovňa prednostu kliniky, vedúcej sestry, pracovňa manažerky dennej zmeny , referenta pre dokumentáciu a metabolická JIS.

 

INTERNÁ KLINIKA časť B (muži)
Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 2. poschodí, pozostáva z 27 lôžok (5 štvorlôžkových izieb, 1 sedemlôžková izba). Na tomto poschodí sa nachádzajú 2 lekárske izby, sesterská izba, pracovňa manažerky dennej zmeny  a koronárna JIS.

 

INTERNÁ KLINIKA časť C (muži+ženy)
Nachádza sa v Pavilóne chirurgických disciplín na 3. poschodí, štandardná lôžková časť má 31 lôžok (3 trojlôžkové, 5x štvorlôžková izba a 2x jednolôžková - nadštandardné izby/, ďalej sa tu nachádza lekárska izba, pracovňa primára kliniky, sesterská izba, vyšetrovňa a pracovňa manažerky dennej zmeny.

 

Jednotka intenzívnej starostlivosti kardiologická (KJ)
Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 2. poschodí spolu so štandardnou ošetrovacou jednotkou časť B. Pozostáva zo 7 lôžok (6 monitorovacích). Na JIS kardiologickej sú hospitalizovaní pacienti s akútnymi koronárnymi ochoreniami, vyžadujúci intenzívnu starostlivosť, pacienti po invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokoch. Po stabilizovaní a odsledovaní stavu sú pacienti prekladaní na bežné, štandardné jednotky Internej kliniky.

 

Jednotka intenzívnej starostlivosti metabolická (MJ)
Nachádza sa v monoblokovom pavilóne na 1. poschodí spolu so štandardnou ošetrovacou jednotkou časť A. Pozostáva zo 7 lôžok (2 monitorovacie) a na MJ sú hospitalizovaní pacienti s akútnymi metabolickými ochoreniami, s hepatálnym a renálnym zlyhávaním, po rôznych druhoch intoxikácií vyžadujúci si intenzívnu starostlivosť, tiež pacienti po invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokoch. Po stabilizovaní a odsledovaní stavu sú pacienti prekladaní na bežné, štandardné jednotky Internej kliniky.

 

Všeobecná interná ambulancia
Poskytuje konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov FN Trnava, zahŕňa tiež preventívne lekárstvo pre zamestnancov a novoprijatých pracovníkov Fakultnej nemocnice

sestra Mgr. Gubániová Anna
033/5939269

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok 7:00 - 15:00 

 

Odborná ambulancia interná - kardiologická


Kardiologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Po, ut, str: 7:30 - 11:30
Pia: 7:30 - 15:30

 

Arytmologická ambulancia
Lekár: MUDr. Čambál Daniel
Sestra: Mgr. Deketová Katarína
Tel. kontakt: 033/59 38 281, 309 

Ordinačné hodiny:
Ut: 12:30 - 15:30

  

Nefrologická ambulancia
sestra: Patáková Erika

Ordinačné hodiny:
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 12:00 - 15:30

 

Ambulancia funkčnej diagnostiky
lekár:  MUDr. Brtko Peter
sestra: Ryšková Daniela
Tel. kontakt: 033/59 38 270

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 15:30

 

Endokrinologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 15:30

Tel. kontakt: 033/59 38 236 

 

Diabetologická ambulancia

Tel. kontakt: 033/59 38 237

Ordinačné hodiny:

Streda: 7:30 – 15:30

Štvrtok: 7:30 – 15:30

Piatok: 7:30 – 15:30

 

Interná ambulancia
lekár: MUDr. Silvia Hojerová,
sestra: Patáková Erika
Tel. kontakt: 033/5938234

Ordinačné hodiny:
Streda a piatok 7:30 - 15:30

 

Reumatologická ambulancia
Ambulancia je premiestnená do starej budovy -na internej klinike, 1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30

 

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia
Nachádza sa na prízemí v Pavilóne chirurgických disciplín.

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 7:00 - 15:00

 

Sonografická ambulancia
sestra: Klátiková Eva
Tel. kontakt: 033/59 38 268

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 7:30 - 15:30

 


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Príjem pacientov na Internú kliniku sa uskutočňuje prostredníctvom Centrálneho príjmu, ktorý sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín, kde sú poukázaní pacienti na neodkladnú hospitalizáciu, ako aj objednaní pacienti. Pacienti s naliehavými, život ohrozujúcimi, kardiologickými stavmi sú prijímaní priamo na JIS koronárnu.

 

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na Kliniku:
Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu pacienta.
Pri prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôžko.
V zdravotníckych zariadeniach sa musí používať posteľná bielizeň tohto zariadenia (Nariadenie vlády SR 331/2006 Z.z.). Výmena sa vykonáva 1 x týždenne, resp. vždy po znečistení.
Zariadenie Vám poskytne čistú (dekontaminovanú) bielizeň. Podľa charakteru ochorenia môžete používať aj vlastnú osobnú bielizeň.
Ak sú na izbách šatníky, osobné veci a šaty si môžete uložiť do týchto skriniek s kľúčom. V tomto prípade si sami zodpovedáte za odložené veci. Ak na izbe nie sú k dispozícii šatníky s kľúčom, váš odev, prípadne iné osobné veci, vám uloží po spísaní a vašom podpise službukonajúca sestra, resp. sanitárka do spoločnej šatne kliniky.
Peniaze a iné cennosti podľa vášho rozhodnutia odovzdáte príbuzným alebo si ich počas hospitalizácie na klinike uložíte v ústavnom trezore.
Na pracoviskách akútnej a intenzívnej medicíny sa civilný odev a obuv pacientov neukladá na izbách.
Ak ide o náhle, život ohrozujúce ochorenie, neodkladne budú informovaní príbuzní (ak o prijatí na oddelenie nevedeli).

 

Povinnosti pacienta
Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.
Lieky, zdravotné pomôcky, či diétne stravovanie vám poskytne zdravotnícke zariadenie. O spôsobe výživy rozhoduje lekár. O vhodnosti konzumácie nealkoholických nápojov sa poraďte s ošetrujúcim lekárom, resp. sestrou, aby bolo zabezpečené vylúčenie nevhodného výberu nápojov. V prípade, že máte so sebou lieky, ktoré vám odporúčal lekár z iného medicínskeho odboru, je potrebné na to upozorniť ošetrujúceho lekára, resp. sestru.
Ak vám prinesú v rámci vašej diéty potraviny z domu, tieto je potrebné uložiť označené menom a dátumom do chladničky v kuchynke. Za ich prípadnú stratu však neručíme. V žiadnom prípade nemožno potraviny (podliehajúce skaze) odkladať do okna alebo do nočného stolíka.
Ošetrujúci lekár Vás bude informovať o diagnostickom a liečebnom pláne a možnostiach navrhovaných postupov, ako aj o rizikách vášho odmietnutia poskytnutia zdravotníckej starostlivosti. Na poskytnutie zdravotníckej starostlivosti sa vyžaduje „informovaný súhlas“ pacienta, ktorý máte právo kedykoľvek slobodne odvolať.
Riaďte sa pokynmi lekárov a sestier.
Po uložení na lôžko až do vyšetrenia, resp. vizity vášho ošetrujúceho lekára sa zdržiavajte na izbe.
Udržiavajte čistotu a poriadok na stolíkoch, v izbách a v ostatných priestoroch.
Počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia.
Po podaní infúzií a injekcií je potrebné zotrvať na lôžku aspoň 15 - 20 minút.
Dodržiavajte denný režim - viď nižšie. Závažné porušovanie stanoveného režimu môže viesť k prepusteniu z disciplinárnych dôvodov.
V určenom čase sa nesmie opustiť oddelenie, v prípade nutnosti (iba v rámci zdravotníckeho zariadenia) si vyžiadajte súhlas lekára alebo príslušnej sestry.

 

Informácie o dennom programe kliniky:
6:00 - 7:00
podávanie časovaných liekov
príprava na plánované vyšetrenia (očistná klyzma)
meranie telesnej teploty
ranná toaleta, úprava lôžka
odber biologického materiálu na vyšetrenia
podávanie rannej dávky liekov
7:00 - 8:00
preväzy rán, dekubitov, defektov…
aplikácia inzulínu
raňajky
8:00 - 9:00
príprava na vizitu - poriadok na izbách
9:00 - 12:00
vizita ošetrujúceho lekára
vizita prednostu, resp. primára kliniky podľa harmonogramu
prijatie nových pacientov
aplikácia infúzií, injekcií...
12:00 - 13:00
aplikácia inzulínu
podávanie obedňajšej dávky liekov
obed
13:00 - 15:00
konziliárne vyšetrenia
popoludňajší odpočinok - pacienti sa zdržiavajú na lôžku
prepúšťanie pacientov
15:00 - 16:00
prípadná lekárska, resp. sesterská vizita
olovrant
16:00 - 17:00
meranie telesnej teploty
odber biologického materiálu
voľný program
17:00 - 18:00
večera
podávanie večernej dávky liekov
18:00 - 19:00
vysvetlenie plánovaných vyšetrení k budúcemu dňu; príprava na vyšetrenia (očistná klyzma)
večerná toaleta
19:00 - 22:00
vlastný program pri zachovaní liečebného režimu
podľa potreby odber biologického materiálu (glykémia)
druhá večera pre diabetikov
22:00 - 6:00
nočný kľud

 


Návštevné hodiny

Pondelok - piatok  15:00 - 17:00
Sobota, nedeľa, sviatky  14:00 - 17:00

Návštevy mimo návštevných hodín sú povolené iba s písomným súhlasom vedenia Internej kliniky.

Deťom do 10 rokov je vstup na oddelenie zakázaný!

 

Podávanie informácií o zdravotnom stave pacientov
Ošetrujúci lekár poskytne informácie o zdravotnom stave hospitalizovanému pacientovi hocikedy.

Podávanie informácií bezprostredným príbuzným so súhlasom pacienta je možné v čase:
Pracovné dni  13:30 - 15:00
Počas ÚPS  15:30 - 17:00
Sobota, nedeľa  13:30 - 15:00

Upozorňujeme, že zdravotnícki pracovníci sú viazaní mlčanlivosťou o zdravotnom stave pacienta a neposkytnú nepríslušným osobám žiadnu informáciu. Telefonické informácie o zdravotnom stave pacientov nepodávame.

 


Ponuka nadštandardných služieb

Interná klinika FN Trnava vám ponúka možnosť využitia nadštandardnej 1-posteľovej izby, ktorá sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín.

Vybavenie nadštandardnej izby:
- televízor
- pripojenie na Internet
- samostatné WC
- samostatná sprcha
- chladnička
- mikrovlnná rúra
- rýchlovarná kanvica

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

 


Kontakty

Interná klinika časť A (ženy)
Číslo telefónu:
033/59 38 256

manažerka dennej zmeny:
Číslo telefónu:
033/59 38 276

Interná klinika časť B (muži)
Číslo telefónu:
033/59 38 258

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 274

Interná klinika časť C (ženy+muži)
Číslo telefónu:
033/59 38 938

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 931

Jednotka intenzívnej starostlivosti kardiologická (KJ)
Číslo telefónu:
033/59 38 260

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 274

Jednotka intenzívnej starostlivosti metabolická (MJ)
Číslo telefónu:
033/59 38 283

manažerka dennej zmeny :
Číslo telefónu:
033/59 38 276

 

Všeobecná Interná ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 269

 

Odborná ambulancia interná - kardiologická
Číslo telefónu:
033/59 38 267

 

Nefrologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 234

 

Ambulancia funkčnej diagnostiky
Číslo telefónu:
033/59 38 270

 

Endokrinologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 237

 

Interná ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 234

 

Reumatologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 971

 

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 810, 033/59 38 819

 

Sonografická ambulancia
Číslo telefónu:
033/59 38 268