Komplex operačných sál a centrálnej sterilizácie

História a charakteristika

Poskytuje zázemie na vykonávanie operačných výkonov pre jednotlivé kliniky a oddelenia:

- Chirurgickú kliniku  
- Internú kliniku - výkon implantácie kardiostimulátorov  
- Traumatologicko-ortopedickú kliniku
- Urologické oddelenie
- Očné oddelenie
- ORL oddelenie

Komplex operačných sál sa nachádza na I. a II. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín a pozostáva zo siedmich operačných sál s príslušenstvom a pooperačných izieb pre pacientov. V Komplexe operačných sál sa vykonávajú operačné výkony v lokálnej, celkovej a regionálnej anestézii.