Komplex operačných sál a centrálnej sterilizácie

Jednotky a ambulancie

Centrálna sterilizácia

Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Výťahmi je spojené s Komplexom operačných sál. Oddelenie centrálnej sterilizácie je vybavené modernou technikou: prekladacie umývačky nástrojov, ultrazvuková umývačka nástrojov, horúcovzdušný, formaldehydový a plazmový sterilizátor.