Komplex operačných sál a centrálnej sterilizácie

História a charakteristika

Poskytuje zázemie na vykonávanie operačných výkonov pre jednotlivé kliniky a oddelenia:

- Chirurgickú kliniku  
- Internú kliniku - výkon implantácie kardiostimulátorov  
- Traumatologicko-ortopedickú kliniku
- Urologické oddelenie
- Očné oddelenie
- ORL oddelenie

Komplex operačných sál sa nachádza na I. a II. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín a pozostáva zo siedmich operačných sál s príslušenstvom a pooperačných izieb pre pacientov. V Komplexe operačných sál sa vykonávajú operačné výkony v lokálnej, celkovej a regionálnej anestézii.


Jednotky a ambulancie

Centrálna sterilizácia

Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Výťahmi je spojené s Komplexom operačných sál. Oddelenie centrálnej sterilizácie je vybavené modernou technikou: prekladacie umývačky nástrojov, ultrazvuková umývačka nástrojov, horúcovzdušný, formaldehydový a plazmový sterilizátor.


Kontakty

 

Primár
033/59 38 858

Vedúca sestra
033/59 38 849
033/59 38 848

Oddelenie centrálnej sterilizácie
033/59 38 820

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava