Kožné oddelenie

 

História a charakteristika

 

Kožné oddelenie FN Trnava poskytuje komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť s kožnými a pohlavnými chorobami. Pacienti sú hospitalizovaní na základe odporučenia ambulantného dermatológa alebo po konzultácii aj na doporučenie iného špecialistu .Kožné oddelenie poskytuje konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov FN Trnava a pre ambulantných dermatológov z okresov Galanta, Hlohovec , Piešťany, Skalica,Senica, Myjava u okresov Senec , Pezinok, Šala  a Nové Mesto nad Váhom na požiadanie. Po uzatvorení kožného oddelenia v Trenčíne hospitalizujeme akútnych pacientov aj z trenčianskeho kraja.

 

Kožné oddelenie a ambulantná zložka boli v r. 2014 presťahované  do novo zrekonštruovaných priestorov z pavilónu U do pavilónu K.

 

Lôžková časť:

Oddelenie pozostáva z  9  dvojlôžkových a trojlôžkových izieb.

Z toho máme k dispozícii dve nadštandardné izby s jedným lôžkom ,samostatnou  kúpeľňou a WC, k dispozícii je pripojenie na wifi, chladnička, televízor, rýchlovarná  konvica.

K dispozícii máme dve bezbarierové izby  s dvoma lôžkami a bezbarierovým sociálnym

zariadením/wc, kúpeľna/

 

Ambulantná  časť:

Pri oddelení fungujú dve ambulancie:

1.Dermatovenerologická špecializovaná ambulancia

Ordinačne hodiny: Pondelok..9-12h  MUDr.Kučerová

                               Utorok      9-12h  ambulancia pre deti do 6 rokov

                                                            MUDr.Psotová

                               Streda       9-12h  MUDr.Kučerová

                               Štvrtok      9-12h MUDr. Psotová

                               Piatok        9-12h MUDr.Psotová  párny týždeň /akútne stavy, konzultácie/

                                                           MUDr. Kučerová nepárny týždeň/akútne stavy/

 

2.Ambulancia pre pohlavne ochorenia

   Ordinačne hodiny: Pondelok   8-11h MUDr.Psotová

                                  Utorok       8-11h MUDr Kučerová

                                  Streda        8-11h MUDr.Psotová

                                  Štvrtok       8-11h MUDr.Kučerová

                                   Piatok        8-12h  dispenzár a depistáž

 

 

V ambulantnej starostlivosti poskytujeme diagnostiku a liečbu dermatologických ochorení, konzultácie nejasných a sporných ochorení z rajonných kožných ambulancíí

Poskytujeme možnosť ošetrenia kryoth a elektrokauterom.

Pri oddelení funguje fototerapia s možnosťou celotelového ožarovania v kabíne UVA, UVB

Poskytujeme aj kontaktnú fototerapiu kontaktným žiaričom UVA

Od septembra 2008 vrámci ambulancie poskytujeme aj vyšetrenie digitálnym dermatoskopom

 

 

Personál oddelenia a ambulancií:

 

MUDr. Psotova Monika      primár kožného oddelenia

MUDr. Kučerová Monika    dermatovenerolog, sekundárny lekár

MUDr. Durgalová Kristína   sekundárny lekár v atestzačnej príprave

 

Bc Alaxínová Mária       vedúca sestra oddelenia

Borsiková   Jana              ambulantná sestra
 

6 smenových sestier pracujucich na odd

        1 zdravotnícky asistent 

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava