Magazín FN Trnava

Magazín Fakultnej nemocnice Trnava, ktorého najnovšie číslo môžete bezplatne nájsť na chodbách a klinikách/oddeleniach nemocnice, môžete teraz čítať aj na našich internetových stránkach.

Zaujímavé rozhovory, nové informácie o chode zdravotníckeho zariadenia a veľa iného nájdete na stránkach štvrťročníka Fakultnej nemocnice Trnava.

Čítajte 1. číslo Magazínu

Čítajte 2. číslo Magazínu

Čítajte 3. číslo Magazínu