FnTT poskytuje služby výdaja liekov pre verejnosť

Tlačová správa na stiahnutie

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje služby výdaja liekov pre verejnosť

 

 

Vo Fakultnej nemocnici  Trnava funguje od 11. januára 2017 nové pracovisko Nemocničná lekáreň – oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre verejnosť. Pracovisko výdaja liekov  je situované na pravej strane pri hlavnom vchode do starého areálu nemocnice.   Otváracie hodiny sú počas pracovných dní od 7.30 h do 15.30 h. Nemocničnú lekáreň prevádzkuje FN Trnava.

 

Pracovisko výdajne liekov pre verejnosť bolo zriadené po vypovedaní nájomného vzťahu nemocnice s bývalým nájomcom verejnej lekárne na základe plnenia Príkazu ministra zdravotníctva, ktorým nariadil nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR nepredlžovať a nevytvárať nájomné vzťahy verejných lekární.

 

„Fakultná nemocnica Trnava zriadila oddelenie výdaja liekov,  zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín  pre verejnosť v rámci nemocničnej lekárne z dôvodu skvalitnenia služieb pre pacientov a zamestnancov nemocnice a zároveň za účelom získania dodatočných finančných prostriedkov z predaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti, ktoré budú použité na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zvýšenie komfortu pacientov Trnavskej nemocnice“ uviedol riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava, Daniel Žitňan.

 

„Lieky,  zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny si môžu naši pacienti vyzdvihnúť na lekársky predpis, ale aj zakúpiť. Služby oddelenia výdaja liekov pre našich pacientov v rámci trnavského kraja sme rozšírili i o možnosť telefonického objednania liekov na telefónnom čísle 033/5936138. Našim pacientom chceme poskytnúť tiež možnosť poradenstva a klinických  konzultácií pre skvalitnenie informovanosti o užívaných liekoch. Ponúkame vernostný systém formou vernostnej karty pre pacienta, kde je možnosť pri výdaji lieku na lekársky predpis alebo pri zakúpení lieku zbierať bonusové body. Po  zozbieraní určitej výšky bodov si môže pacient uplatniť vernostný rabat“, upresnil vedúci nemocničnej lekárne Marek Slezák.

        

Trnava, 12. 1. 2017

Vypracovala: Ing. Aneta Raciková

Tlačové správy