FnTT zrušila čakacie doby v neurologickom stacionári

Tlačová správa na stiahnutie

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Fakultná nemocnica Trnava zrušila čakacie doby v neurologickom stacionári a otvorila novozrekonštruované priestory centra sclerosis multiplex

 

Fakultná nemocnica Trnava dňa 7. 3. 2017 otvorila nové zrekonštruované priestory neurologického oddelenia pre centrum sclerosis multiplex a denný stacionár. Premiestnením týchto služieb do nových väčších priestorov bola snaha zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb pre našich pacientov.

Centrum sclerosis multiplex vo FN Trnava vzniklo v roku 2007 a poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ochorením sclerosis multiplex vrátane indikovania a podávania tzv. imunomodulačnej liečby.

Primár MUDr. Georgi Krastev, PhD. povedal, že „kvôli postupnému pribúdaniu pacientov diagnostikovaných s týmto ochorením bolo nutné riešiť priestorové vybavenie centra. Z dôvodu skvalitnenia zdravotnej starostlivosti pre týchto pacientov a zabezpečenia komfortu sme vytvorili samostatné pracovisko pre pacientov s ochorením sclerosis multiplex“. 

Denný stacionár poskytuje infúznu liečbu pacientom s bolestivými stavmi spôsobenými prevažne degeneratívnymi ochoreniami chrbtice a pohybového aparátu. 

Riaditeľ FN Trnava MUDr. Daniel Žitňan, MPH doplnil: „Rozšírením stacionára v odbore neurológia zabezpečíme lepšiu dostupnosť infúznej liečby pre pacientov trnavského regiónu s bolestivými stavmi. Súčasný počet lôžok pre infúznu liečbu sme rozšírili z piatich na deväť lôžok, čím sa zrušili čakacie doby pre pacientov odosielaných odbornými lekármi z regiónu v špecializačných odboroch reumatológia, ortopédia a neurológia“. 

Trnava, 9. 3. 2017

Vypracovala: Ing. AnetaRaciková

Tlačové správy