Nefrologická ambulancia

Nefrológia je dôležitou dcérskou oblasťou interného lekárstva, včasné odporúčanie a odoslanie pacientov s rôznymi chorobami obličiek do nefrologickej ambulancie je veľmi dôležité a naliehavé z hľadiska zabránenia vývoja týchto chorôb do renálnej insuficiencie. Nefrologická ambulancia sa nachádza na prízemí v monoblokovom pavilóne Internej kliniky FN Trnava.

 

Poskytuje pacientom

- komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení obličiek
- ultrazvukové vyšetrenie (USG) obličiek a močového mechúra
- možnosť realizácie 24-hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku
- spoluprácu s RTG pracoviskom – USG vyšetrenie prietokov obličkovými cievami, CT vyšetrenie močového traktu
- v spolupráci s Oddelením nukleárnej medicíny rádioizotopové vyšetrenie močových ciest
- konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov
- dispenzarizáciu pacientov s chronickými ochoreniami obličiek

 

Informácie

Lekár:
MUDr. Polák Branko 

Sestra:
Bležáková Erika 

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7.30 - 12.30 hod. 13.00 - 15.30 hod.

 

Telefonický kontakt:
033/5938 234

 

Objednávanie pacientov na nefrologické vyšetrenie

Pacienti sa môžu na nefrologické vyšetrenie objednať osobne na ambulancii alebo telefonicky (č.t. 033/5938 234), v pondelok v čase od 9:00 – do 15:30 hod na základe odporučenia obvodného alebo iného odborného lekára.

Prosíme pacientov, aby si na úvodné vyšetrenie so sebou priniesli kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

 

Špecifické pokyny pred vyšetrením v nefrologickej ambulancii

Odbery budú realizované na ambulancii podľa typu ochorenia.

Zber moču za 24 hodín
O 6,00 hodine sa pacient vymočí do WC.
Ďalší moč už zachytávať do zbernej nádoby až do 6,00 hodiny nasledujúceho dňa. (Nezabudnite sa vymočiť do zbernej nádoby aj pri stolici, je dôležité zachytiť celé množstvo moču.)
Celé vyzbierané množstvo je treba priniesť so sebou na vyšetrenie.
Počas zberu treba prijať dostatočné množstvo tekutín (cca 2500-3000ml), aby bol zber dostatočný.
Lieky na močenie sa vynechávajú, môžu sa používať len v odôvodnených prípadoch.
Pri zbere moču za 2 x12 hodín zvlášť označiť nádobu od 6-18 hodiny ako denný zber a zvlášť od 18-6 hodiny ako nočný zber.

Sterilná skúmavka
Ráno v deň odberu si dôkladne poumývajte genitálie a do sterilnej skúmavky zachyťte stredný prúd moču. Vrchnáčik nikde nepoložiť ani nechytiť zvnútra, pretože hrozí kontaminácia. Skúmavku zatvorte a prineste na vyšetrenie.