Neurologické oddelenie

 

Charakteristika

Náplňou práce Neurologického oddelenia je diagnostika a liečba celého spektra neurologických ochorení. Hospitalizovaným pacientom je poskytovaná starostlivosť na Cerebrálnej jednotke a dvoch štandardných neurologických oddeleniach. Ambulantná starostlivosť je zabezpečená v ambulantnej časti na konziliárnej neurologickej ambulancii, špecializovaných poradniach a dennom stacionári. Oddelenie zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné oddelenia nemocnice a mimo pracovnú dobu pre celú spádovú oblasť.

Pre spádovú oblasť Trnavskej nemocnice zabezpečujeme široké spektrum pomocných vyšetrení v nadštandardne vybavených laboratóriách:
•  elektroencefalografické (EEG) vyšetrenie, long-term video-EEG monitoring
•  elektromyografické (EMG) vyšetrenie
•  vyšetrenie evokovaných potenciálov, zrakových, sluchových a somatosenzorických
•  ultrazvukové vyšetrenie (triplexné vyšetrenie extrakraniálnych prívodných mozgových ciev)
•  transkraniálny doppler, transkraniálny farebne kódovaný doppler, TCD monitoring