Neurologické oddelenie

Publikačná a prednášková činnosť centra

1.      Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T - Mikulov, Michalovce 2016

2.      Non-responderi na liečbu alteplázou - Krastev G - Mikulov 2016

3.      Incidencia, rizikove faktory a klinicka vyznamnost oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektomii u pacientov s iCMP - Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. - Mikulov 2016

4.      Jeden deň práce v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - kazuistiky pacientov s NCMP - Mako M., Krastev G., Haring J., Klepanec A., Haršány J.  - Mikulov 2016

5.      Ojedinely pripad opakovanej trombozy a.basilaris uspesne rekanalizovanej aspiracnou trombektomiou - kazuistika - Haring J., Klepanec A., Krastev G., Cisar J. - Mikulov, Bojnice, Michalovce 2016 a v tlači Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia

6.      Trombóza venóznych splavov /Mokošová/ - Bojnice, Michalovce 2016

7.      Postischemické cerebrálne reperfúzne poškodenie a možnosti jeho liečby /Mako, Krastev, Cabúková/ - Bojnice, Michalovce 2016

8.      BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study:  Preliminary results. J. Haring, M. Mako, M. Kuchárik, R. Bažík, T. Balázs, A. Klepanec, G. Krastev, I. Vulev (FN Trnava, NÚSCH, a.s.)

9.      Stroke mimics in patient with carbon monoxide intoxication Haring J., Krastev G., Mako M. 2013 ESC London

10.  A case of unilateral adult moya moya disease with multiple vascular risk - Krastev G., Haring J., Mako M. 2013, ESC London

11.  Stroke and Creutzfeldt-Jacob disease – a case report Mako M., Krastev G., Lackovič R., Vomastová M. 2013 ESC London

12.  Koindicencia ischemickej NCMP a otravy olovom – kazuistika, Krastev G., Mako M., Haring J., Lackovič R.

13.  Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž - 2013

14.  Dekompresívne kraniektómie v prípade malígnej iCMP – kazuistiky, Mako M., Krastev G., Haring J 2014 Michalovce

15.  Karotický stump syndróm – kazuistika, Mako M, Krastev G, Beňová Ľ, Zajičková I, Maková V.

16.  Endovascular treatment of  reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy.  Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CIRSE 2015, Lisabon.

17.  Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3:258.

18.  Mechanická trombektómia akútnej iCMP 2 Klepanec A. BIRD 2016.

19.  Neurologicky symptomatické spazmy ACI pri použití distálnej emboloprotekcie – prevencia a liečba. Klepanec A. In S farbou von Vyhne 2015.

20.  Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In European Congress of Radiology, Wien 2016.

21.  Incidencia, rizikové faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP. Rusina M., Múdra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov 2016.

22.  May - Turner syndrom. Analysis of group of patients. Števková, Krastev, Mako, Haring  et al. WSO  Congress 2014, European Stroke Organisation Conference 2017

23.  Prednemocničný manažment pacientov a trombolytická liečba ischemickej CMP. Krastev G., Mako M., Haring J., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

24.  Endovaskulárna liečba ischemickej CMP, Krastev G., Haring J., Mako M., European Stroke Organisation Conference 2017,VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

25.  Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku /kazuistiky pacientov s NCMP/, Mako M., Klepanec A., Haring J., Krastev G., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I.,  Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P, Cisár J.,  Beňová Ľ., Cabúková M., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

26.  Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA,  Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L.,  Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ.,  Cabúková M., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

27.  Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP, Klepanec A.,  Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof