Fakultná nemocnica Trnava dôrazne nesúhlasí so zverejnením videoblogu poslanca Národnej rady SR Richarda Sulíka „Morálne normy sa nedajú uzákoniť“, ktorý publikovala redakcia periodika .týždeň na svojej internetovej stránke 24. novembra 2014. Sulík v ňom nesprávne odkazuje na trnavskú nemocnicu, čím vážne poškodzuje jej dobré meno.

Richard Sulík vo videu chybne hovorí o predraženom nákupe CT prístroja v Trnave. Pod videoblogom redakcia uvádza, že „R. Sulík nesprávne uviedol miesto nákupu CT-ečka. Nie v Trnave, ale v Piešťanoch.“

Takéto konštatovanie redakcie považuje Fakultná nemocnica Trnava za neprimerané k následkom, ktoré zverejnenie neprávd spôsobilo. Pretrvávajúce zverejnenie videoblogu Richarda Sulíka sústavne uvádza verejnosť do omylu a znižuje tak dôveryhodnosť trnavskej nemocnice. Neuvážené rozhodnutie redakcie a Sulíkov nezodpovedný prístup k informáciám nekorektne zapájajú nemocnicu, jej pacientov a zamestnancov do politických hier, ktoré sa ich nijakým spôsobom netýkajú.

K zmazaniu videa nedošlo ani po telefonickom upozornení redaktora Eugena Kordu, ktorý takýto postup odmietol. Fakultná nemocnica Trnava preto oficiálnou cestou požiada redakciu časopisu .týždeň o nápravu tohto stavu a odstránenie videoblogu z internetovej stránky, nakoľko je presvedčená, že existujú korektné spôsoby, ako sa zdržať odovzdávania nesprávnych a meno ohrozujúcich informácií.