Nadácia ESET podporila projekt suitterapie v trnavskom detskom sanatóriu

Denné detské sanatórium pri Fakultnej nemocnici Trnava získalo podporu od Nadácie ESET vo výške 10 000 EUR. Tieto finančné zdroje budú použité na poskytovanie tzv. suitterapie, čo má za cieľ rozšíriť a skvalitniť rehabilitačné služby detského sanatória.

Ide o cvičenie v suit oblekoch a cvičenie v špeciálnej kabíne. Táto terapia je finančne náročná na vybavenie a pomôcky, ale je pre deti veľmi účinná. Cvičenie deťom pomáha vertikalizovať sa a pozorovať svet aj z výšky, kvalitnejšie bojovať o zlepšenie svojho zdravia, svojej mobility, približovať sa k svojim rovesníkom a mať detské radosti, čo znamená aj ich jednoduchšiu integráciu. Odhadované náklady na kompletné vybavenie na suitterapiu sú vo výške 22 000 EUR, pričom 10 000 EUR je výška podpory od Nadácie ESET.

„Takáto finančná podpora, najmä ak je orientovaná na krehké detské zdravie, má pre nás veľký význam a nesmierne si ju vážime,“ povedal o dare riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický. „Tím Denného detského sanatória robí veľmi záslužnú činnosť, ktorej sa pracovníci oddávajú celým srdcom. Na to, aby v nej mohli pokračovať a napredovať, potrebujú aj náležité vybavenie a zavádzanie nových metód. To bude v tejto chvíli možné aj vďaka Nadácii ESET,“ poďakoval Neštický.
 

Aktuality