XII. Lábadyho sexuologické dni

Labádyho dni 2017 bulletin

 

Slovenská sexuologická spoločnosť SLS

XII. Lábadyho sexuologické dni

 

Hlavná téma

ŽENSKÉ SEXUÁLNE DYSFUNKCIE

13. – 14. 10. 2017, Hotel HOLIDAY INN Trnava

 

Registrácia účastníkov : 

 

Štvrtok  12.10.2017          17.30 – 20.00 hod.

Piatok    13.10.2017          07.00 – 17.00 hod.

Sobota   14.10.2017          08.00 – 12.00 hod.

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

PIATOK            13. október 2017

 

  8.30  –    8.45    Otvorenie konferencie

                            MUDr. Dana Šedivá, prezidentka konferencie

                            MUDr. Igor Bartl, prezident SSS

                            riaditeľstvo FN Trnava

 

 

I.    BLOK

     Predsedníctvo:  MUDr. Dana Šedivá,  Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.

 

  8.45  –    9.10    Zvláštnosti lidské sexuality  III.

                             Weiss P. (CZ)

  9.10  –    9.30    Co (ne)víme o ženských sexuálních funkcích? 

                             Pastor Z. (CZ)

  9.30  –    9.50    Ženské sexuálne dysfunkcie

                             Šedivá D.

  9.50  –  10.10    Sexuálne dysfunkcie žien z aspektu psychologickej sexuológie

                            Máthé R., Štefániková J. 

10.10  –  10.30    Ekosexualita ako novodobý aspekt sexuality?

                   Jandová K.

10.30 –  11.00    Prestávka

 

 

II. BLOK        

Predsedníctvo: PhDr. Robert Máthé, PhD.,  Doc. MUDr. J. Zvěrina, CsC.

 

11.00  –  11.20    Obvinění z pohlavního zneužívání jako stále populárnější  prostředek ve sporech o potomky po rozchodu rodičů

Zvěřina J. (CZ)

11.20  –  11.40    Zmeny sexuality u mužov a žien s depresívnou

                            poruchou  liečených antidepresívami

                            Vašečková B.,  Hajdúk M.

11.40  –  12.00    Fenomén „ závislosti“ na pornografii u reprezentatívnej internetovej kohorte slovenských žien

                            Chovanec M.,  Krejčová L., Klapilová K., Weiss P. (CZ ²³⁴)

        

12.00   –  12.20    Extrémna feminizace - bimbo barbie

                             Lukáčová V. (CZ)

12.20  –  12.40    Swingers -  korenie či zabiják vzťahov?

                             Karbula I.

12.40  –  14.00    Obed

 

 

III.  BLOK       

Predsedníctvo: MUDr. Vladimír Cupaník, PhD.,  MUDr.  Zlatko Pastor,

                             PhD.

 

14.00  –  14.20    Sexuálny život žien s onkologickým ochorením prsníka

                            Limbergová L., Jány Z., Rusňák I.

14.20  –  14.40    Menopauza - stále otvorená téma

                            Cupaník V., Marcišová D., Ondacková L.

14.40  –  15.05    Mení antikoncepcia mozog?

                            Minárik P. 

15.05  –  15.30    Mozog matky

                            Minárik P.

15.30  –  15.50    Novinky ve výzkumu ženské sexuality (orgasmus a

                            „sexuální“          tekutiny)(CZ)                               

                            Pastor Z.

15.50  –  16.10    Prestávka

 

IV.   BLOK       

 

16.10  –  16.30    Dysfunkce či absence dovednosti? (CZ)

                            Poupětová  G. J.

16.30  –  17.15    WORKSHOP - Erotická komunikace (CZ)

                            Poupětová  G. J.

 

17.15  –  17.30    Prestávka

 

 

      V.  BLOK       

Predsedníctvo: MUDr. Danica  Caisová, MUDr. Martin Hrivňák, PhD., 

                            MUDr. Igor  Bartl

                             (prednášky podporené edukačnými grantami)

 

17.30  –  17.50    Ako vidia ženy problém predčasnej ejakulácie u svojich

                            mužov ktorí ňou trpia? (Berlin Chemie Menarini)

                            Caisová D.

17.50  –  18.10    Trpia ženy erektilnou dysfunkciou ? (Berlin Chemie

                            Menarini)

                            Hrivňák M.

18.10  –  18.30    Postavenie kyseliny hyalurónovej v liečbe dyspareunie

                            a vulvodýnie  (IBSA)

                            Bartl I.

20.00  –  01.00    Večera,  diskusný večer

 

 

SOBOTA           14. október 2017

 

 

     VI.  BLOK       

Predsedníctvo: MUDr. Dana  Šedivá,  PhDr. Katarína Jandová, PhD.

 

  9.00  –  9.30      Feminita (CZ)

                             Janáčková L.

  9.30  –  9.50      Móda a sexualita - storočnica odievania žien Česko-

                            Slovenska

                            Šedivá D.

  9.50  –10.20       Sexualita ženy - co ji předchází? (CZ) (Kapitoly

                            z detskej sexuality)

                            Turčan P.

10.20  – 10.40      Psychosomatika v sexuológii žien

                            Smetánka A.

      

10.40  – 11.00      Prestávka

 

   VII.  BLOK

    Predsedníctvo: MUDr. Igor Bartl, MUDr. Pavel Turčan, PhD.

 

11.00  – 11.20      Sexuologické paralely, reprodukcia, hormóny a imunita

                            Bartl I.

11.20  – 11.40      Čím môže prispieť genetika k diagnostike a liečbe párov

                            s opakovanými spontánnymi potratmi a opakovane

                            neúspešnou implantáciou embrya?

                            Černáková I., Petrovič R., Fischerová M., Tazberíková Ľ., Války J.

11.40  – 12.00      Kazuistiky z reprodukční sexuologie (CZ)

                            Turčan P.

12.00   – 12.20      Sexuálny život pri forsírovanom plánovanom

                            rodičovstve       

                            Lacková E., Jandová K.

12.20                   Záver konferencie

                            MUDr. Dana Šedivá,  prezidentka konferencie

 

 

 

 

 

Aktuality