Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v areáli FnTT

Vážení zamestnanci, pacienti a návštevníci FN

dňa 16.10.2017 bola zahájená rekonštrukcia tepelného hospodárstva v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Rekonštrukcia pozostáva:

-       z realizácie nových potrubných rozvodov medzi jednotlivými budovami FN Trnava,

-       z inštalácie nových Odovzdávacích staníc tepla na účely kúrenia a zásobovania teplou vodou,

-       čiastočnej alebo úplnej demontáže pôvodného tepelného hospodárstva.

Pri realizácii bude vo veľkej miere obmedzená doprava a parkovanie v areáli FN Trnava.

Uvedené práce budú spojené s nadmerným hlukom stavebných strojov, hlavne pri prekopávaní a rozbúravaní spevnených plôch a otvorov do budov.

 

Počas prác budú potrebné dopravné obmedzenia a obchádzky pre dopravnú obsluhu, ktoré budú riešené dopravnými značkami podľa danej konkrétnej situácie v rozkopávkach ciest a chodníkov.

Uvedené obmedzenia potrvajú cca 4 až 5 mesiacov.

Žiadame Vás o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii predmetného diela.

Aktuality