Dar pre novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave pod vedením MUDr. Rozálie Mišovej dostalo darom monitory dychu

Novorodenecké oddelenie FN Trnava dostalo v septembri 5 monitorov dychu BabySense II v celkovej hodnote 400,- € , ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie Jána Korca.
Monitory vedeniu novorodeneckého oddelenia odovzdala riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomasch.


Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS. Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým  oddelením už od roku 2008 kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense.  Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov. Do dnešného dňa zapožičali 1 675 monitorov dychu.


V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Trnave darovaných do dnešného dňa celkovo 29 monitorov dychu.  
 

Aktuality