Aktuálne - Zrušenie dňa otvorených hodín!

Vážení návštevníci nemocnice,

rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. 2018/02047/Kod-OE4 z dňa 2.2.2018, bol vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach vo FN Trnava vzhľadom na vzostup chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Na základe tejto skutočnosti by sme Vás chceli informovať o zrušení Dňa otvorených dverí, ktorý sa mal konať dňa 5.3.2018 o 14:00hod.vo vstupnej hale Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Ďalšia prehliadka sa bude konať dňa 9.4.2018.

Ďakujeme, že rešpektujete zákaz a chránite našich pacientov!

Aktuality